Data Protection Statement

Data Protection Statement

Use of cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om uw website-ervaring te verbeteren en ons te helpen begrijpen hoe u onze website gebruikt. 

Uw huidige cookie instellingen.

1. Onderwerp van deze privacyverklaring

Wij verheugen ons over uw belangstelling voor ons internetaanbod en het aanbod op deze webpagina's.

De bescherming van uw persoonlijke data (hierna in het kort "data" genoemd) is voor ons een zeer belangrijk aandachtspunt. Wij willen u hier daarom uitvoerig informatie over de vraag welke data bij uw bezoek aan onze website en bij het gebruik van ons aanbod op de webpagina's worden verzameld en hoe deze vervolgens door ons worden verwerkt. Bovendien willen wij u informeren over uw rechten en de technische en organisatorische maatregelen die wij genomen hebben voor de verwerking en bescherming van uw data.

2. Naam en adres van de serviceprovider en de verantwoordelijke voor de dataverwerking

Verantwoordelijke in de zin van de General Data Protection Regulation (GDPR) en tegelijkertijd de serviceprovider in de zin van de Duitse telemediawetgeving (TMG) is thinkproject Deutschland GmbH, Zamdorfer Str. 100, 81677 München (hierna in het kort ook aangeduid als "thinkproject" of "wij").

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of over privacybescherming in het algemeen kunt u contact opnemen met het aanspreekpunt voor privacybescherming bij thinkproject. Dit zijn:

thinkproject Holding GmbH

Andreas Blücher, Data Protection Manager

thinkproject BeNeLux

Annika Seidel, Data Protection Officer (DPO)

Adres: Orteliuslaan 850, 3528 BB Utrecht, Nederlands

Telefoon: +31 30 80803 20

E-mail: annika.seidel(at)thinkproject.com

3. Vastlegging en gebruik van uw data

De omvang en de aard van de vastlegging en het gebruik van uw data is afhankelijk van de vraag of u onze website slechts bezoekt om informatie te zoeken of om gebruik te maken van aanbod op onze website dat de invoer van verdere persoonlijke data vereist, zoals bijvoorbeeld bij bestelling van de nieuwsbrief, de registratie van een gebruikersaccount of het gebruik van een contactformulier:

a. Informatief gebruik

Wanneer u onze website slechts bezoekt voor informatief gebruik, is het in principe niet noodzakelijk dat u persoonlijke of tot uw persoon herleidbare data invoert.

In dat geval zullen wij slechts die van u afkomstige data verzamelen en gebruiken, die uw internetbrowser automatisch aan ons doorgeeft, zoals bijvoorbeeld:

 • Datum en tijd van het bezoek aan onze websitepagina's
 • Uw browsertype
 • De browser-instellingen
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • De laatste door u bezochte pagina
 • De overgedragen hoeveelheid data en de toegangsstatus (bestand verzonden, bestand niet gevonden enz.) alsmede
 • uw IP-adres.

Deze data verwerken wij bij een informatief bezoek uitsluitend in een niet tot u als persoon herleidbare vorm. Dit vindt plaats om het gebruik van de door u opgeroepen webpagina's überhaupt mogelijk te maken en om te kunnen controleren of onze webpagina's optimaal worden weergegeven. De wettelijke basis voor deze verwerking is art. 6 lid 1 f) GDPR. De verwerking is in ons belang, zodat wij u onze website zoveel als mogelijk op een betrouwbare en storingsvrije manier kunnen presenteren.

Wij slaan het IP-adres slechts voor de duur van uw bezoek op, een aan uw persoon gerelateerde analyse vindt niet plaats. Er vindt alleen een statistische analyse van het websitegebruik plaats zoals verderop in deze privacyverklaring beschreven. De overige bij informatieve bezoeken verzamelde data slaan wij op voor een periode van 3 jaar.

b. Gebruik van het contactformulier

Wanneer u via ons contactformulier contact met ons wilt opnemen, leggen wij de volgende data van u vast:

 • Aanspreektitel
 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoon (optioneel)
 • Bedrijfsnaam
 • Land
 • Uw bericht

Wij gebruiken deze data om uw aanvraag telefonisch of per e-mail te kunnen beantwoorden. Bovendien kunnen wij aan de hand van de door u verstrekte informatie ons antwoord gericht op uw aanvraag afstemmen en u van specifieke informatie voorzien die voor uw bedrijf relevant is.

Voor zover uw aanvraag betrekking heeft op een bestaande contractuele relatie met u of wanneer u geïnteresseerd bent om een contract/overeenkomst met ons te sluiten, dan geldt art. 6 lid 1 b) GDPR (contractuitvoering) als wettelijke basis voor de gegevensverwerking.

In andere gevallen geldt art. 6 lid 1 f) GDPR (belangenafweging) als wettelijke basis. De verwerking is in ons belang, zodat wij uw aanvraag kunnen beantwoorden met relevante informatie.

De via het contactformulier verzamelde data en de communicatie ter beantwoording van uw aanvraag slaan wij voor een periode van 3 jaar op.

c. Registratie van een gebruikersaccount

Wanneer u op onze website een gebruikersaccount voor ons platform thinkproject Wilt registreren, verwerken wij de volgende data van u:

 • Geslacht (optioneel)
 • Voornaam (optioneel)
 • Achternaam
 • Titel (optioneel)
 • Communicatietaal
 • Gebruikersnaam
 • E-mailadres
 • Mobiel nummer (optioneel)
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Bedrijfsnaam
 • Adres (optioneel)
 • Postcode (optioneel)
 • Plaatsnaam (optioneel)
 • Land (optioneel)

Wij gebruiken de verplicht te vermelden data om uw aanvraag voor een nieuw gebruikersaccount af te kunnen handelen en om het account aan te maken. De optioneel in te voeren data gebruiken wij voor statistische doeleinden en om zo nodig persoonlijk contact met u te kunnen opnemen.

De bij registratie van een gebruikersaccount verzamelde data worden door ons bewaard tot de gebruiker zijn registratie opzegt (op het thinkproject platform) of ons de opdracht geeft om zijn of haar data te verwijderen.

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, blz. 1 b) GDPR voor de uitvoering van de gebruikersrelatie via de gebruikersaccount. Zonder de verplichte gegevens op te geven, is het openen van een gebruikersaccount niet mogelijk.

4. Toestemming voor de toezending van nieuws nieuwsbrieven

a. Aanmelding voor de nieuwsbrief

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, sturen wij u per e-mail regelmatig informatie over trends en tips op het gebied van bouw- en ingenieurstechniek en thema's zoals digitalisering, samenwerking, BIM en nog veel meer.
Bij de registratie voor de nieuwsbrief vragen wij om de volgende data:

 • Aanspreektitel
 • Voornaam (optioneel)
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoon (optioneel)

Voor de aanmelding voor onze e-mail-nieuwsbrief, als website bezoeker, hebben wij behalve uw privacyrechtelijke akkoordverklaring alleen uw e-mailadres nodig waar wij de nieuwsbrief naartoe moeten sturen. Eventuele verdere informatie verstrekt u op vrijwillige basis en wordt gebruikt om u persoonlijk toe te spreken en om de inhoud van de nieuwsbrief af te stemmen op het door u vermelde land en uw specifieke bedrijf. Uw telefoonnummer kunt u vermelden - als u dat wenst - zodat wij persoonlijk contact met u kunnen opnemen.

De wettelijke basis voor deze verwerking is art. 6 lid 1 a) GDPR in combinatie met uw toestemming voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Wij bewaren en gebruiken de bij aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelde data tot u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Mocht het door u opgegeven e-mailadres langere tijd niet bereikbaar zijn, dan wissen wij uw data ook zonder uw uitdrukkelijke afmelding.

b. Inschrijvingsbevestiging en verificatie van uw e-mailadres

Voor de inschrijving voor onze e-mail-nieuwsbrief gebruiken wij om veiligheidsredenen de zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Hierbij ontvangt u na uw registratie voor onze nieuwsbrief een activeringsmail via het e-mailadres dat u heeft opgegeven. Pas wanneer u door aanklikken van de daarin aanwezige link uw inschrijving heeft bevestigd, ontvangt u in het vervolg de gewenste e-mail-nieuwsbrief. Dit dient ervoor om veilig te stellen dat alleen uzelf zich als houder van het opgegeven e-mailadres kunt aanmelden voor de nieuwsbrief. Indien u uw inschrijving na ontvangst van de activeringsmail niet bevestigt, ontvangt u geen e-mail-nieuwsbrief van ons.

c. Opzegging van de nieuwsbrief

Mocht u geen nieuwsbrief meer van ons willen ontvangen, dan kunt u onze nieuwsbrief op elk gewenst moment opzeggen door op de opzeggingslink te klikken die onderaan opgenomen is in elke e-mail-nieuwsbrief of door een e-mail van die strekking naar benelux(at)thinkproject.com te sturen.

5. Gebruik van cookies

a. Welke cookies gebruiken wij?

Voor onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in het kader van uw bezoek aan onze webpagina's door onze webserver naar uw browser worden gestuurd en door de browser op uw pc, tablet of smartphone worden opgeslagen voor een later bezoek aan de website.

Op onze website gebruiken wij de volgende cookies:

[cookieConsent] Functie: dit cookie slaat uw beslissing, over het gebruik van tracking cookies voor Google Analytics en Marketo op (zie hieronder). Het cookie bevat een keuze (ja/nee) en wordt voor een periode van twee jaar opgeslagen. Het cookie is een zgn. eerste-aanbieder-cookie dat vanaf onze website aangestuurd wordt.

Cookie-gebruik voor Google Analytics (zie hieronder voor details):


[__utma] Functie: dit cookie maakt deel uit van Google Analytics en wordt gebruikt voor de statistische analyse van het gebruikersgedrag op onze websites. Met behulp van dit cookie wordt vastgesteld hoe vaak een persoon onze website heeft bezocht. Het cookie bevat in typische gevallen individuele identificatienummers en wordt voor een duur van 2 jaar opgeslagen. Het cookie is een zgn. eerste-aanbieder-cookie dat vanaf onze website aangestuurd wordt.

[__utmb] Functie: dit cookie maakt deel uit van Google Analytics en wordt gebruikt voor de statistische analyse van het gebruikersgedrag op onze websites. Dit cookie registreert nieuwe website-oproepen en -bezoeken. Het cookie bevat in typische gevallen een getal en blijft gedurende 30 minuten opgeslagen. Het cookie is een zgn. eerste-aanbieder-cookie dat vanaf onze website aangestuurd wordt.

[__utmc] Functie: dit cookie maakt deel uit van Google Analytics en wordt gebruikt voor de statistische analyse van het gebruikersgedrag op onze websites. Dit cookie registreert nieuwe website-oproepen en -bezoeken. Het cookie bevat in typische gevallen een getal en blijft tot het einde van de sessie opgeslagen. Het cookie is een zgn. eerste-aanbieder-cookie dat vanaf onze website aangestuurd wordt.

[__utmt] Functie: dit cookie maakt deel uit van Google Analytics en wordt gebruikt voor de statistische analyse van het gebruikersgedrag op onze websites. Met behulp van dit cookie wordt de opvraagsnelheid van het websitegebruik aangestuurd. Het cookie bevat in typische gevallen een getal en en blijft gedurende 10 minuten opgeslagen. Het cookie is een zgn. eerste-aanbieder-cookie dat vanaf onze website aangestuurd wordt.

[__utmz] Functie: dit cookie maakt deel uit van Google Analytics en wordt gebruikt voor de statistische analyse van het gebruikersgedrag op onze websites. Het cookie bevat informatie over de vraag hoe u op onze website bent terechtgekomen. Het cookie is een zgn. eerste-aanbieder-cookie dat vanaf onze website aangestuurd wordt.

[__gat] Functie: dit cookie maakt deel uit van Google Analytics en wordt gebruikt voor de statistische analyse van het gebruikersgedrag op onze websites. Met behulp van dit cookie wordt de opvraagsnelheid van het websitegebruik aangestuurd. Het cookie bevat in typische gevallen een getal en blijft gedurende 10 minuten opgeslagen. Het cookie is een zgn. eerste-aanbieder-cookie dat vanaf onze website aangestuurd wordt.

[__tpcollect] Functie: dit cookie maakt deel uit van Google Analytics en wordt gebruikt voor de statistische analyse van het gebruikersgedrag op onze websites. Het cookie bevat een individueel Google Analytics identificatienummer en wordt voor een periode van 2 jaar opgeslagen. Bij dit cookie gaat het om een zgn. eerste-aanbieder-cookie dat vanaf onze website aangestuurd wordt.

[__tpcollect_gid] Functie: dit cookie maakt deel uit van Google Analytics en wordt gebruikt voor de statistische analyse van het gebruikersgedrag op onze websites. Het cookie bevat een individueel Google Analytics identificatienummer en wordt voor een periode van 24 uur opgeslagen. Bij dit cookie gaat het om een zgn. eerste-aanbieder-cookie dat vanaf onze website aangestuurd wordt.

Cookie-gebruik voor Marketo (zie hieronder voor details):

[_mkto_trk] Functie: dit cookie maakt deel uit van Marketo (zie hieronder) en wordt gebruikt om lead-informatie met betrekking tot bezochte websites en aangeklikte links op websites op te volgen. Deze informatie wordt ten laatste na 730 dagen verwijderd. Het cookie is een zgn. eerste-aanbieder-cookie dat vanaf onze website aangestuurd wordt.

Verdere cookies kunnen door derde aanbieders via hun plug-ins worden ingesteld. Informatie over deze cookies vindt u bij de relevante subparagrafen van deze privacyverklaring en in de privacyverklaringen van de betreffende derde partijen die via links bereikbaar zijn.

b. Deactivering van cookies

U kunt met behulp van ons cookie-beleid zelf beslissen of u toestemming verleent voor het gebruik van cookies voor Google Analytics en Marketo op onze website. Wanneer u voor "Nee" kiest, worden de cookies niet geplaatst door Google Analytics en Marketo. Uw beslissing wordt voor een periode van 2 jaar opgeslagen in een functioneel cookies. U kunt uw beslissing op elk gewenst moment in ons cookie-beleid aanpassen.

Als alternatief kunt u via instellingen in uw browser vastleggen of er cookies geplaatst en afgeroepen kunnen worden. U kunt bijvoorbeeld in uw browser de plaatsing van cookies volledig deactiveren of tot bepaalde websites beperken of u kunt uw browser zo configureren dat deze u automatisch informeert en om uw toestemming vraagt, zodra een cookie geplaatst gaat worden. U kunt individuele cookies blokkeren of verwijderen. Om technische redenen kan dit er echter toe leiden dat enkele functies van onze website dan belemmerd worden en niet meer volledig functioneren.

6. Gebruik van Google Analytics

Wij vinden het belangrijk om onze webpagina's zo optimaal mogelijk in te richten en daardoor aantrekkelijk te maken voor onze bezoekers. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij weten welke delen ervan op welke manier bij onze bezoekers aankomen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Google Analytics maakt eveneens gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Op onze website is IP-anonimisering geactiveerd, zodat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de EER vooraf worden ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten te verlenen aan ons als exploitant van de website.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet in verband gebracht met andere data van Google.

Wij verwerken uw data uitsluitend via Google Analytics, wanneer u ons vooraf in ons cookie-beleid toestemming heeft verleend voor de plaatsing van cookies van Google Analytics. Uw beslissing kunt u op elk gewenst moment binnen ons cookie-beleid aanpassen om zo toekomstige tracking te verhinderen.

U kunt de opslag van de cookies ook door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijkerwijze niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

U kunt bovendien de verzending van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende data (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze data door Google verhinderen door de via de onderstaande link beschikbare browser-plug-in te downloaden en de installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

De privacyverklaring van Google vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl

Google beschikt over een zogenaamde EU-U.S. Privacy-Shield-certificering. Bij het EU-U.S. Privacy-Shield-verdrag gaat het om een verdrag over de privacybescherming dat voor data-overdrachten aan gecertificeerde bedrijven in de VS een aangemeten privacybeschermingsniveau moet veiligstellen. De EU-commissie heeft de aangemetenheid van het toegezegde niveau van de privacybescherming onder het EU-U.S. Privacy-Shield-verdrag met het besluit van 12-07-2016 (doss. C(2016) 4176) vastgesteld.

Het besluit van de Europese Commissie kunt u hier inzien: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016D1250

De actuele stand van de certificering van Google volgens het EU-U.S. Privacy-Shield-verdrag vindt u hier:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

De wettelijke basis voor de verwerking van uw data is art. 6 lid 1 a) GDPR (akkoordverklaring), indien u toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw data met Google Analytics binnen onze cookie policy.

U heeft te allen tijde het recht om de aan ons verleende toestemming in te trekken met het oog op de toekomst.

Uw in het kader van Google Analytics vastgelegde data worden na 26 maanden na uw laatste bezoek aan onze website verwijderd.

7. Google Maps

Wij gebruiken op onze website content van Google Maps om omgevingskaarten weer te geven.

Door het bezoek aan onze website ontvangt Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") daarom de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt geopend.

Bovendien worden de onder cijfer 3 a) van deze verklaring genoemde data doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of u bij een gebruikersaccount van Google ingelogd bent of daar helemaal geen gebruikersaccount hebt. Wanneer u in een Google-account ingelogd bent, worden deze data rechtstreeks aan uw account toegewezen. Wanneer u deze koppeling met uw profiel niet wenst, moet u zich eerst afmelden bij uw Google-account.

Google beschikt over een zogenaamde EU-U.S. Privacy-Shield-certificering. Bij het EU-U.S. Privacy-Shield-verdrag gaat het om een verdrag over de privacybescherming dat voor data-overdrachten aan gecertificeerde bedrijven in de VS een aangemeten privacybeschermingsniveau moet veiligstellen. De EU-commissie heeft de aangemetenheid van het toegezegde niveau van de privacybescherming onder het EU-U.S. Privacy-Shield-verdrag met het besluit van 12-07-2016 (doss. C(2016) 4176) vastgesteld.

Het besluit van de Europese Commissie kunt u hier inzien: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016D1250

De actuele stand van de certificering van Google volgens het EU-U.S. Privacy-Shield-verdrag vindt u hier:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

Verdere informatie over het doel en de omvang van de verzameling en verwerking van data door Google vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de. Daar ontvangt u eveneens verdere informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw data is art. 6 lid 1 f) GDPR (belangenafweging). De verwerking is in ons belang, zodat wij u het kaartenaanbod van Google Maps op onze website kunnen presenteren.

8. Google Fonts

Wij gebruiken op onze website lettertypes van Google Fonts. Door het bezoek aan onze website ontvangt Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; „Google“) daarom de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt geopend.

Bovendien worden de onder cijfer 3 a) van deze verklaring genoemde data doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of u bij een gebruikersaccount van Google ingelogd bent of daar helemaal geen gebruikersaccount hebt. Wanneer u in een Google-account ingelogd bent, worden deze data rechtstreeks aan uw account toegewezen. Wanneer u deze koppeling met uw profiel niet wenst, moet u zich eerst afmelden bij uw Google-account.

Google beschikt over een zogenaamde EU-U.S. Privacy-Shield-certificering. Bij het EU-U.S. Privacy-Shield-verdrag gaat het om een verdrag over de privacybescherming dat voor data-overdrachten aan gecertificeerde bedrijven in de VS een aangemeten privacybeschermingsniveau moet veiligstellen. De EU-commissie heeft de aangemetenheid van het toegezegde niveau van de privacybescherming onder het EU-U.S. Privacy-Shield-verdrag met het besluit van 12-07-2016 (doss. C(2016) 4176) vastgesteld.

Het besluit van de Europese Commissie kunt u hier inzien: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016D1250

De actuele stand van de certificering van Google volgens het EU-U.S. Privacy-Shield-verdrag vindt u hier:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

Verdere informatie over het doel en de omvang van de verzameling en verwerking van data door Google vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de. Daar ontvangt u eveneens verdere informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw data is art. 6 lid 1 f) GDPR (belangenafweging). De verwerking is in ons belang, zodat wij de lettertypes van Google Fonts op onze website kunnen gebruiken.

9. Marketo

thinkproject maakt gebruik van een door Marketo Inc. (901 Mariners Island Blvd. Suite 500, San Mateo, CA 94404, USA) beschikbaar gesteld Marketing-Automation-Tool („Marketo“). Marketo gebruikt cookies om het gebruik van de door thinkproject beschikbaar gestelde websites en diensten te kunnen opvolgen. Dit gebeurt vooral door speciaal op uw behoeften afgestemde informatie te leveren. U kunt het gebruik van deze cookies tegengaan (zie ook "Gebruik van cookies"). Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies in hun volle omvang kunt gebruiken en dat een verzending van informatie die de opgave van persoonlijke data (bijv. naam en e-mailadres) via een webformulier vereist, eventueel niet meer mogelijk is.

Marketo beschikt over een zogenaamde EU-U.S. Privacy-Shield-certificering. Bij het EU-U.S. Privacy-Shield-verdrag gaat het om een verdrag over de privacybescherming dat voor data-overdrachten aan gecertificeerde bedrijven in de VS een aangemeten privacybeschermingsniveau moet veiligstellen. De EU-commissie heeft de aangemetenheid van het toegezegde niveau van de privacybescherming onder het EU-U.S. Privacy-Shield-verdrag met het besluit van 12-07-2016 (doss. C(2016) 4176) vastgesteld.

Het besluit van de Europese Commissie kunt u hier inzien: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016D1250

De actuele stand van de certificering van Marketo volgens het EU-U.S. Privacy-Shield-verdrag vindt u hier:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gnm2AAC

Verdere informatie over het doel en de omvang van de verzameling en verwerking van data door Marketo vindt u in de privacyverklaring Marketo:

https://documents.marketo.com/legal/privacy/. Daar ontvangt u eveneens verdere informatie over uw desbetreffende rechten.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw data is art. 6 lid 1 a) GDPR (akkoordverklaring), indien u binnen ons cookie-beleid toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw data met Marketo.

U heeft te allen tijde het recht om de aan ons verleende toestemming in te trekken met het oog op de toekomst.

Uw in het kader van Marketo vastgelegde data worden op verzoek gewist, ten laatste echter na 3 jaar.

10. Inschakeling van dienstverleners en doorgifte van data aan derden

Uw data worden voor de beschikbaarstelling van deze website en voor de bovengenoemde doeleinden evt. doorgegeven aan ons ondersteunende technische dienstverleners (bijv. websitehosting en -beheer, nieuwsbriefverzending) die wij vanzelfsprekende zorgvuldig geselecteerd hebben en een schriftelijk opdracht hebben ontvangen.

Deze dienstverleners zijn verplicht onze aanwijzingen en instructies op te volgen en worden door ons regelmatig gecontroleerd.

De doorgifte van uw data aan derde partijen vindt verder uitsluitend plaats, voor zover daar in deze privacyverklaring uitdrukkelijk op gewezen wordt of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

11. Uw rechten

U heeft het recht om van thinkproject een bevestiging te verlangen of op u betrekking hebbende persoonsgerelateerde data worden verwerkt; is dit het geval dan heeft u recht op informatie over deze persoonsgegevens en de in art. 15 GDPR specifiek vermelde informatie.

U heeft het recht van thinkproject Per omgaande de correctie van op u betrekking hebbende onjuiste persoonsgegevens en de completering van onvolledige persoonsgegevens te verlangen (art. 16 GDPR).

U heeft het recht om van thinkproject te verlangen dat op u betrekking hebbende persoonsgerelateerde data per omgaande worden gewist, voor zover een van de in art. 17 GDPR individueel vermelde gronden van toepassing is, bijv. wanneer de data voor de beoogde doeleinden niet meer nodig zijn (recht op verwijdering).

U heeft het recht om van thinkproject een inperking van de verwerking te verlangen, wanneer aan een van de in art. 18 GDPR vermelde voorwaarden van toepassing is, bijv. wanneer u bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking voor de duur van de toetsing door ons.

U heeft het recht om redenen die uit uw persoonlijke situatie resulteren, op elk gewenst moment tegen de verwerking van op u betrekking hebbende persoonlijke data bezwaar te maken. thinkproject verwerkt de persoonsgegevens daarna niet meer, tenzij wij gegronde, dwingende redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking noodzakelijk is om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen (art. 21 GDPR).

U heeft te allen tijde het recht om de aan ons verleende toestemming in te trekken met het oog op de toekomst (herroepingsrecht).

U heeft het recht om de op u betrekking hebbende data die u aan thinkproject beschikbaar heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar bestandstype van ons te ontvangen. U kunt deze data ook naar andere locaties verzenden of door ons laten verzenden (recht op overdraagbaarheid van de data).

Neem voor de uitoefening van uw rechten contact op met het bovengenoemde aanspreekpunt voor de privacybescherming (punt 2).

Andere administratief-rechtelijke of gerechtelijke rechtshulpmiddelen onverlet latend, heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende instantie, wanneer u mening bent dat de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens een inbreuk is op de GDPR (art. 77 GDPR).

In Nederland is de toezichthoudende instantie:
Autoriteit Persoonsgevegens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

In België is de toezichthoudende instantie:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.privacycommission.be.

In Luxemburg is de toezichthoudende instantie:
Commission nationale pour la protection des données 1, avenue du Rock’n’Roll,
L-4361 Esch-sur-Alzette, www.cnpd.public.lu/en.

12. Dataveiligheid

Wij hebben bovendien technische en organisatorische maatregelen genomen om beschikbaar gekomen of verzamelde persoonlijke data te bescherming, met name tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernieling of tegen aanvallen door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden continu verbeterd in het kader van de technologische ontwikkeling.

Bij gebruik van onze website worden uw persoonlijke data via SSL/TLS-techniek versleuteld om toegang door onbevoegde derden te verhinderen.

Mei 2019

thinkproject Deutschland GmbH

Herroepingsrecht

U heeft het recht om redenen die uit uw persoonlijke situatie resulteren, op elk gewenst moment tegen de verwerking van op u betrekking hebbende persoonlijke data bezwaar te maken. thinkproject verwerkt de persoonsgegevens daarna niet meer, tenzij wij gegronde, dwingende redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking noodzakelijk is om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen (art. 21 GDPR).

Mei 2019

thinkproject BeNeLux

Boek een demo