Why data and information management are key for your digital transformation


Download our webinar below

Om toegang tot dit onderdeel te krijgen dient u, uw cookies in te schakelen.


We staan stil bij de vraag waarom "a single source of truth" voor projecten van essentieel belang is. Welke voordelen bieden data- en informatiemanagement complexe bouwprojecten. Hoe het faciliteren van digitale interacties bijdraagt aan een veel efficiëntere oplevering van bouwproject.

Webinar is beschikbaar in: EN

 - - - 

We will talk about why projects need a single source of truth. What the benefits are of data- and information management for complex construction projects. How facilitating digital interactions contributes to enabling efficient project delivery.

Webinar is available in: EN

Boek een demo