BIM collaboration in tijden van nieuwe wetten, regels en eisen
15/04/2019

BIM collaboration in tijden van nieuwe wetten, regels en eisen


Waar de bouw-, infra- en energiesector lange tijd een digitale revolutie op afstand konden houden, zien ze de veranderingen nu dubbel zo snel op zich afkomen. Extra focus is momenteel gevestigd op een gestructureerd en digitaal waterdichte manier van het vastleggen en doorlopen van de ontwerp-, bouw-, financierings- en onderhoudsfase. Wat is door wie, wanneer afgesproken? Welke regels zijn op deze afspraken van toepassing? Welke wijzigingen zijn om welke reden door wie doorgevoerd? Hebben de juiste personen goedkeuring gegeven aan de voorgestelde wijzigingen? Dit alles met als doel om projecten beter, tijdiger, duurzamer en binnen budget te realiseren. Waarbij alle partijen die een bijdrage leveren aan het project een positief resultaat behalen. 

Het belang van heldere afspraken en goede samenwerking

Door de steeds steeds strengere eisen die zowel de overheid als opdrachtgevers van grote bouwprojecten stellen aan het proces en het resultaat, is het voor de partijen die bij de uitvoer van dergelijke projecten betrokken zijn zaak om hun manier van werken hierop aan te passen. Wilt u in aanmerking komen voor een opdracht? Dan moet u aantoonbaar voldoen aan en kunnen inspelen op de verschillende eisenpakketten en contractvormen die aan het totaalproject gekoppeld zijn. Denk daarbij aan de methode Design Build Finance Maintain (DBFM), de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en publiek-private samenwerking (PPP). In de projectplannen staat nauwkeurig de gewenste werkwijze en beoogde samenwerking beschreven en de manier waarop de samenwerkingspartijen hun informatie beschikbaar moet stellen. Een Common Data Environment (CDE), conform PAS 1192-2, ISO19652 of ISO27001 geldt daarbij steeds vaker als uitgangspunt.

Het belang van heldere afspraken en goede samenwerking

Door de steeds steeds strengere eisen die zowel de overheid als opdrachtgevers van grote bouwprojecten stellen aan het proces en het resultaat, is het voor de partijen die bij de uitvoer van dergelijke projecten betrokken zijn zaak om hun manier van werken hierop aan te passen. Wilt u in aanmerking komen voor een opdracht? Dan moet u aantoonbaar voldoen aan en kunnen inspelen op de verschillende eisenpakketten en contractvormen die aan het totaalproject gekoppeld zijn. Denk daarbij aan de methode Design Build Finance Maintain (DBFM), de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en publiek-private samenwerking (PPP). In de projectplannen staat nauwkeurig de gewenste werkwijze en beoogde samenwerking beschreven en de manier waarop de samenwerkingspartijen hun informatie beschikbaar moet stellen. Een Common Data Environment (CDE), conform PAS 1192-2, ISO19652 of ISO27001 geldt daarbij steeds vaker als uitgangspunt. 

Meest gebruikte methoden

Om in aanmerking te komen voor een opdracht van een groot bouwproject, zullen opdrachtgevers steeds vaker eisen dat u bekend bent met en/of voldoet aan:

  • Internationale accreditatie: Steeds meer bouw-, infra- en energieprojecten zijn grensoverschrijdend of er wordt door bedrijven uit verschillende landen aan samengewerkt. Om dergelijke projecten tot een goed einde te brengen zijn duidelijkheid, structuur en overzicht onmisbaar. De belangrijkste methoden die men hierbij hanteert zijn buildingSMART, CEN (standaardisatie van elektrotechnische normen) en ISO. Met deze methoden heeft uw organisatie een zeer concrete en duidelijke guideline op het gebied van verwachtingen en eisen in handen. Maar ze stellen u ook direct voor nieuwe uitdagingen. Uitdagingen waar het goed gebruik van BIM u bij kan helpen.
  • Hoofdconcepten ISO en PAS: Opdrachtnemers worden steeds vaker gevraagd te werken conform de eerste twee niveaus van standaardisatie, zoals ISO 19650 en PAS 1192-2/3. Deze vormen de basis voor samenwerking conform BIM. Niet voor niets gebruiken opdrachtgevers deze richtlijnen steeds vaker bij het uitschrijven van tenders. Mocht uw organisatie hiervoor nog niet volledig klaar voor zijn of niet bekend zijn met de laatste ontwikkelingen, dan helpen heldere richtlijnen u door dit proces heen.
  • BIM Collaboration: Bij grote bouwprojecten wordt veel belang gehecht aan de samenwerking ofwel inspanning die individuen, teams of organisaties leveren om gezamenlijk tot een succesvol resultaat te komen. Zeker in geval van organisatorische en/of geografische grenzen is het eenduidig en helder vastleggen van informatiestromen, afspraken en vorderingen essentieel voor het al dan niet slagen van een project. BIM cross-enterprise collaboration geldt daarbij veelal als basis. Met de hierboven eerste twee niveaus van standaardisatie, bouwt u al aan de fundering van BIM Collaboration. En ook hier geldt dat elk gebouw zo sterk is als zijn fundering, oftewel dat voor het welslagen van deze manier van samenwerken gedegen kennis nodig is van de BIM methode en werkwijze.

Maar nog belangrijker is het dat u in staat bent in te schatten wat deze standaarden en regels voor impact hebben op uw dagelijkse werkzaamheden. Want wanneer u weet wat ze inhouden en hoe ver ze reiken dan kunt u hierop anticiperen. Dan kunt u die veranderingen in uw bedrijfsvoering aanbrengen die nodig zijn om door uw opdrachtgevers als volwaardig partner te worden gezien. En het leert u ook bewuste keuzes te maken als het gaat om welke projecten wel en niet bij uw organisatie passen. Deze standaarden en regels geven namelijk zowel inzicht in welke kant de markt zich op beweegt als waaraan uw organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor een bepaalde opdracht. 

Zet een eerste stap naar een volgende opdracht met de BIM Collaboration Minigids

Wilt u een grotere kans maken bij tenders? Bent u overtuigd van het belang van het kennen en toepassen van de nieuwste standaarden en regels? Maar kunt u nog wel extra informatie en richtlijnen gebruiken als het gaat om het hoe, wat en waarom van BIM Collaboration? Profiteer dan van de gratis minigids, met daarin onder meer een overzicht van de belangrijkste standaarden, aangevuld met belangrijke online bronnen, zodat u deze ontwikkelingen ook makkelijk kunt volgen. Deze gids is geschreven en samengesteld door onze eigen BIM-experts en voorzien van praktijkgerichte voorbeelden.

Wilt u liever tijdens een persoonlijk gesprek van gedachten wisselen of uw specifieke vragen stellen aan onze BIM-experts? Daarvoor nodigen we u graag uit voor een kop koffie. Bel 030 - 2076899 of stuur een e-mail naar [email protected]

Boek een demo