Michel Kraaijeveld gastspreker BIMPraat - Nationaal BIM Platform. Hij vertelt over BIM in infrastructurele projecten
06/10/2020

Michel Kraaijeveld gastspreker BIMPraat - Nationaal BIM Platform. Hij vertelt over BIM in infrastructurele projecten


De Fehmarnbeltverbinding bestaat uit onder andere een 18 kilometer lange tunnel tussen Noord-Duitsland en Denemarken en is heel belangrijk in de Europese transportinfrastructuur. Al decennia varen er veerboten op dit traject en met de nieuwe verbinding wordt de reistijd aanzienlijk verkort. Deze zomer is bekend geworden dat thinkproject een complete SaaS BIM-oplossing gaat bieden voor dit ambitieuze project.


In BIM gebouwd

Het gehele project wordt ‘in BIM gebouwd’, maar wat houdt dat nou eigenlijk in bij zo’n ongekend omvangrijk project? Michel Kraaijeveld spreekt op 29 oktober in detail over de rol van BIM in dit type projecten. Hij licht vast een tipje van de sluier op. “Tijdens alle fases in de levenscyclus van een groot project als dit wordt heel veel data geproduceerd, uitgewisseld en gecoördineerd door meerdere belanghebbenden uit de deelnemende consortia van aannemers, eigenaar en consultants”, zegt Kraaijeveld. “Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee om al deze data te allen tijden up-to-date en betrouwbaar te houden. Niet alleen dát iedereen over de juiste informatie beschikt maar eigenlijk alleen die informatie die voor hem van belang is.”

Uitwisseling en coördinatie van gegevens zijn volgens Kraaijeveld voor de klant cruciaal om ontwerpinterfaces tussen de verschillende partijen van de Fehmarnbeltverbinding te beheren. “Na voltooiing van de bouw zal alle data uit de voorgaande bouwfasen, inclusief een bijgewerkte versie van het As-Build materiaal, ter beschikking gesteld moeten worden aan de klant die eigenaar is van deze assets.”


Communicatie en coördinatie

Grootschalige projecten vereisen volgens Kraaijeveld dus optimale samenwerking tussen alle betrokkenen. Communicatie en coördinatie zijn daarbij in zijn ogen essentieel. Kraaijeveld heeft de presentatie van zijn BIMPraat van 29 oktober verdeeld in de vier levensfases van een gebouw of object en hij behandelt de uitdagingen die per fase in dit licht belangrijk zijn.


Belangrijkste uitdagingen per fase
  • Conceptfase – goede evaluatie van de diverse ontwerp-opties (kosten, planning en duurzaamheid) en zeer gedetailleerde datastromen definiëren en configureren in één platform waarin alle stakeholders vertegenwoordigd zijn
  • Ontwerpfase – een foutloos ontwerp bieden, dat direct toepasbaar is in de constructiefase is de verantwoordelijkheid van iedereen in het ontwerpteam en dus zijn coördinatie en samenwerking essentieel
  • Constructiefase – gecoördineerde modelwijzigingen uit het ontwerp goed synchroniseren met de projectdocumenten
  • Beheerfase – zowel de continue gegevensuitwisseling gedurende de hele levenscyclus van een asset waarbij de as-built data kan worden gemigreerd naar de geïntegreerde asset management tools als het realtime monitoren van de technische conditie van het asset en het kunnen opslaan van sensor- en survey gegevens in een gedeelde oplossing, waar alle belanghebbenden toegang tot hebben.

Programma

Deze BIMPraat behandelt de waarde van BIM bij (grote) infrastructurele projecten. In het programma komen onder andere aan bod:

  • Beheer en uitwisseling van uiteenlopende soorten data als Single Point of Contact voor de betrokken belanghebbenden
  • Ontvangen, uitwisselen, coördineren, archiveren en beheren van alle soorten ontwerp- en databestanden in originele en open bestandsformaten gedurende alle projectfasen
  • BIM- en CAD-gegevensbestanden en tekeningen opslaan en archiveren
  • Vooraf gedefinieerde workflows waarbij de gebruikers een duidelijk en actueel overzicht hebben van alle werkzaamheden en processen die voor hen van belang zijn
  • Audit-proof werken

Over de BIMPraat sessies

De BIMPraat sessies zijn een podium waar experts maandelijks kennis delen over een actueel onderwerp in relatie tot BIM. Bij de BIMPraat On Tour gaan we op bezoek bij een bedrijf met een voorbeeldfunctie op het gebied van BIM. De bijeenkomsten zijn interactief en informeel. Deze BIMPraat wordt vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus via de videoconferencing van Microsoft Teams georganiseerd.


Klik hier om u aan te melden

Boek een demo