Op wandelschoenen door de koepelgevangenis – drie basisfactoren die in geen enkel bouwproject mogen ontbreken
29/10/2018

Op wandelschoenen door de koepelgevangenis – drie basisfactoren die in geen enkel bouwproject mogen ontbreken


Afgelopen week brachten mijn wandelschoenen mij naar de koepelgevangenis in Arnhem. Een echte aanrader voor iedereen die dol is op architectuur. Wanneer je namelijk even de functie van het gebouw vergeet en focust op het lijnenspel en de flow van het gebouw, is het prachtig. Vooral wanneer je bedenkt dat de architect rekening moest houden met veel regels, wensen en eisen. Reguliere bouwprojecten verschillen in essentie niet veel van de bouw van dit soort gigantische kunstwerken: alle bouwprojecten moeten namelijk voldoen aan drie basisfactoren. Welke dit zijn? Ik vertel het hieronder. 


1. De structuur: gecertificeerd werken

Het is allereerst essentieel dat er een heldere, duidelijke structuur aanwezig is in de manier waarop projecten aangepakt worden. PAS-, ISO-, BIM- en audit-proof werken, bepaalt welke informatie je op welke wijze moet bewaren en hoe je ermee om moet gaan. Daarnaast moet je kunnen aantonen dat je aan de eisen van klanten en stakeholders en de wet- en regelgeving voldoet. Verder moet je bewijzen dat je met risicomanagement inspeelt op kansen en bedreigingen én dat het vanzelfsprekend is dat jouw organisatie zich steeds verbetert. De opdrachtgever verwacht namelijk dat je op elk gewenst moment risico’s in kaart kan brengen en kan aangeven hoe je daarop zal reageren. Signaleer je bijvoorbeeld op tijd dat de oplevering langer duurt? En hoelang die vertraging is en wat hiervan de impact van is? Ten slotte zijn er duidelijke kaders die je moet volgen en die antwoord geven over de grafische inhoud van het model, de modelinformatie (niet-grafische inhoud, zoals specificatiegegevens), de modeldefinitie (de betekenis) en het informatie-uitwisselingmodel. 

2. Het cement dat alles verbindt: de informatielifecycle

Nadat de structuur duidelijk is, moeten projectleiders nadenken over hun informatielifecycle. Data vormen namelijk het cement van een project en geven in detail antwoord op de vragen omtrent wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Deze informatie wordt gedurende het proces aangevuld, gecorrigeerd en veranderd. De gegevens kunnen verschillende functies hebben, zoals informeren, opdrachtgeven, bevestigen, maar ook het leveren van bewijslast. In andere woorden: de informatielifecycle start in de schrijffase van de tender en gaat door tot zelfs in de onderhoudsfase. Het is daarom belangrijk om deze informatie op één plek te bewaren, waar iedereen op een georganiseerde manier documenten kan opslaan, inzien en bewerken. Waar dat ten tijde van de bouw van de koepelgevangenis nog schriftelijk moest gebeuren, kan dit tegenwoordig gelukkig allemaal digitaal. 


3. De (work)flow: processen en taken optimaliseren

Je wilt dat mensen op het juiste moment de juiste dingen doen en dat ze werkzaamheden op het correcte moment uitvoeren. Dan hoeven er immers zo min mogelijk correctieronden plaats te vinden. Het liefst wil je kunnen monitoren en bijsturen waar nodig en het iedereen zo makkelijk mogelijk maken om hindernissen te ontwijken. Dit is alleen mogelijk wanneer alle betrokken partijen op elkaar zijn afgestemd, op dezelfde lijn zitten en dezelfde (work)flow hebben. Het is daarom van groot belang om de processen van de verschillende partijen bij elkaar te brengen en te vertalen naar workflows. Deze workflows geven iedereen een duidelijke taak en bepalen wanneer partijen opdrachten moeten uitvoeren en in welke volgorde. In een volledig geautomatiseerde workflow zijn alle stappen, taken, verantwoordelijkheden en afhankelijkheden samengebracht. Hierdoor weten de betrokkenen dus altijd waar elke partij zich in de flow bevindt. Ook wordt het eenvoudiger om je bedrijfsprocessen verder te standaardiseren, data te analyseren en processen te optimaliseren. Mijn collega Jules van der Weide vertelt hier meer over in zijn blog De drie voorwaarden voor BIM: standaardiseren, analyseren, optimaliseren.

Zonder de bovenstaande drie basisfactoren – structuur, informatielifecycle en een optimale workflow – is je project net zo stabiel als een gebouw gebouwd op los zand. Het kan best blijven staan, maar zodra iets of iemand de druk opvoert, bezwijkt het. Als je project wél deze basisfactoren als uitgangspunt gebruikt, heeft het alle potentie om net zo indrukwekkend te worden als bijvoorbeeld de koepelgevangenis.

Boek een demo