Wat samenwerking gemeen heeft met regenlaarzen
09/05/2018

Wat samenwerking gemeen heeft met regenlaarzen


Valt het jou ook weleens op hoeveel in wording zijnde bouwprojecten er langs de weg staan? Projecten waar ogenschijnlijk niks gebeurt? Met de nadruk op ogenschijnlijk. Want ik heb inmiddels wel geleerd dat zo’n bouwproject veel complexer is dan je in eerste instantie zou vermoeden. Dit komt niet alleen door de technische complexiteit van het bouwwerk zelf, maar vooral ook door de hoeveelheid en verscheidenheid aan organisaties die er, direct én indirect, bij betrokken zijn. Hoe zorg je als combinatie nu dat iedereen samenwerkt als ware het één en hetzelfde bedrijf? Dat men weet wanneer er van hem of haar iets wordt verwacht? Dat de geboden informatie en communicatie wel datgene is wat de ander nodig heeft?


Soepel verloop

Het is nogal wat, ervoor zorgen dat zo’n bouwproces goed en soepel verloopt. Want ten eerste moeten tijdens deze projecten mensen van verschillende bedrijven voor een bepaalde periode samenwerken. Ook de samenstelling van teams varieert gedurende het hele project. Bovendien zitten de projectmedewerkers niet allemaal bij elkaar in één ruimte. En als je daarnaast beseft dat al deze partijen ook nog eens allemaal hun eigen doelstellingen en uitdagingen hebben, dan realiseer je je dat het inderdaad geen eenvoudige klus is. De betrokken organisaties zijn ieder maar voor een deel van de bouw verantwoordelijk, maar wel afhankelijk van elkaar. Zonder fundering heeft het immers geen zin om muren op te trekken, en stuccen doe je ook pas nadat alle leidingen en bedradingen zijn aangebracht. Er zit dus een bepaalde volgorde en afhankelijkheid in de werkzaamheden die niet zomaar even omgegooid kunnen worden. Hoe zorg je dat deze enorme, diverse mix van mensen moeiteloos met elkaar samenwerkt?

Bij bouwprojecten draait samenwerken om het vinden en verbinden van mensen, communicatie, documentatie en informatie en om dit op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier te faciliteren. Met als doel taken en verantwoordelijkheden op individueel niveau inzichtelijk te maken. Zorgdragen dat men over de juiste en actuele informatie beschikt, waardoor de kans op fouten wordt beperkt. Zodat iedereen zijn deel binnen tijd en budget kan realiseren.


Met tact

Samenwerken tijdens bouwprojecten kun je ook wel vergelijken met het proberen uit te trekken van regenlaarzen nadat je ermee in de modder hebt gelopen. Met de nodige tact probeer je je voorzichtig van de laarzen te ontdoen, zodat ze niet plotsklaps losschieten maar geleidelijk van je voet glijden, om zo de hoeveelheid rondvliegende modder zoveel mogelijk te beperken. Het uittrekken kan altijd weer voor hilarische situaties zorgen en blijft een lastig proces – net als samenwerking in de bouw. Toch doe je ze de volgende keer weer aan. Regenlaarzen zijn nu eenmaal de beste oplossing als je in modder moet lopen. Dat wil je zeker niet doen met je hakken aan.

Ook samenwerken is iets fragiels. Het kan bezwijken onder druk of onder krachten uit (on)verwachte hoek. Daarom is het juist voor projecten van deze omvang en complexiteit zo belangrijk om samenwerking zo gemakkelijk mogelijk te maken. Denk aan het bieden van één centrale plek waar alle informatie en documentatie bij elkaar komt, zodat iedereen zeker weet dat hij altijd over de juiste, voor hem relevante en actuele informatie beschikt. Een platform dat ongeacht tijd, plaats of organisatie bereikbaar is. Waarin taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd door geautomatiseerde processen. Zodat men niet langer veel tijd kwijt is aan administratieve zaken en zich weer kan focussen op zijn core business.

Boek een demo