Wat verkeersborden ons leren over big data
06/06/2019

Wat verkeersborden ons leren over big data


Afgelopen weekend was ik op weg naar Den Bosch. Ik zag daar zo’n wagen staan vol met verkeersborden. Toen viel bij mij het kwartje. Big data hebben veel weg van zo’n wagen vol verkeersborden. Een opeenstapeling van data, die nog geen enkele waarde hebben. Deze borden krijgen namelijk pas betekenis of waarde op het moment dat zij in een bepaalde setting worden geplaatst. Pas dan wijzen ze ons de weg, geven ze regels aan, wijzen ze ons op limieten of verboden. Soortgelijk is het ook met de data die we dagelijks ontvangen, zelf creëren, delen en bewaren. Ook hiervoor geldt dat de context en structuur ervoor zorgen dat deze data betekenis voor ons krijgen.

Data verzamelen voor bouwprojecten

Ook bij het opzetten en uitvoeren van grote bouwprojecten worden dagelijks grote hoeveelheden aan teksten, schema’s, planningen, berekeningen, tekeningen en overig beeldmateriaal zowel online als offline verzameld, gecreëerd, bewerkt, geactualiseerd, gedeeld en bewaard. Maar waarom doen we dat? Waarom willen wij per se al die data bewaren. Want naast verwarring over de laatste versie, kan het ook zorgen voor vragen opwerpen als: heb ik voldoende opslag, is het veilig?

Data wijzen de weg

Maar belangrijker dan de vragen, beseffen we dat in deze data waardevolle informatie zit opgesloten. Informatie die nodig is om gedurende het project aanpassingen te doen, veranderingen aan te brengen. Informatie die ervoor zorgt dat de juiste personen weten welke veranderingen op welke plekken noodzakelijk zijn om een beter project af te leveren, een beter resultaat te halen, kosten te besparen of juist meer rendement te behalen. Een ongoing proces dat op basis van nieuwe of aangepaste informatie, en dus nieuwe wijsheden, kan worden bijgesteld. En dat zorgt er dan weer voor dat de continuïteit en stabiliteit van de organisatie wordt geborgd.

Niet meer, maar gestructureerde data

Het is net als die wagen met verkeersborden. Zolang die op een hoop in die wagen liggen, heb je er niks aan. En als je meer verkeersborden verzamelt, heb je uiteindelijk misschien wel containers nodig voor opslag, maar ze wijzen je nog steeds niet de weg. Pas als je de borden gaat inzetten om het gedrag van de weggebruikers te beïnvloeden om zodoende de doorstroom van verkeer te optimaliseren en het weggebruik veiliger te maken, krijgen ze hun waarde.

Van algemene data naar waardevolle informatie

Maar wanneer worden data nu informatie? Net als bij die verkeersborden, moeten de verzamelde data worden voorzien van context en structuur. Dit geldt zeker bij grote bouw- of infrastructurele projecten. Wat wil het project realiseren en waar bestaat het uit? Wie is een deelproject begonnen, wie hebben er toegang toe en wie kunnen wijzigingen aanbrengen? Welke wijzigingen zijn wanneer door wie aangebracht en met welk doel? Op welke tekeningen en cijfers baseren we ons? Wat is de oorzaak dat iets niet op tijd is gerealiseerd? Allemaal zaken die belangrijk zijn bij het tijdig en goed opleveren van een project. En hoe beter deze data worden bijgehouden en aangevuld, hoe waardevoller de informatie wordt.

Van waardevolle informatie naar werkbare informatie

Maar met alleen data goed en consequent bijhouden, ben je er nog niet. De data moeten zodanig verzameld, opgeslagen en gestructureerd worden dat het ook bij een heel groot project, zelf als er meerdere partijen aan werken of het project grensoverschrijdend is, voor iedereen werkbaar blijft. De ontwerpers krijgen toegang tot het ontwerpmateriaal, de projectmanagers tot de planningen, de bouwondernemingen tot de bouwplannen en de office managers tot de notulen. Ook moet het steeds helder zijn wie wat heeft toegevoegd, aangepast of verwijderd en om welke reden. Ook verwijderde items moeten terug te vinden zijn. Want alleen dan wordt de enorme hoeveelheid data omgezet in informatie die voor elke organisatie en/of afdeling waardevol én werkbaar is.

Welk platform bezorgt mij werkbare informatie?

Gezien de complexiteit van grote bouw- en infrastructurele projecten, is het belangrijk al bij de start stil te staan welk platform of common data environment de juiste oplossing biedt voor het verzamelen, structureren, actualiseren en aan de juiste personen beschikbaar stellen van relevante data. Biedt een platform net niet alle functionaliteiten die voor het welslagen van het project relevant zijn, of omgekeerd, biedt het platform veel meer functionaliteiten dan nodig, dan kan dat tot onduidelijkheden, misverstanden, vertragingen tot zelfs budgetoverschrijdingen leiden. Terwijl een CDE platform dat wel de juiste context en structuur biedt en aangepast kan worden naar de randvoorwaarden van het project, juist een enorm waardevolle bron van informatie is.

Meer weten over de keuze van het juiste platform?

Benieuwd waar u op moet letten bij het aanschaffen van een platform voor common data environment? Welke aanbieders er zijn en waarin hun systemen zich onderscheiden? Download dan gratis en geheel vrijblijvend de checklist keuze CDE.

Boek een demo