Welke oplossing voor samenwerking in de bouw kiest u?
13/04/2018

Welke oplossing voor samenwerking in de bouw kiest u?


Als er een branche is waarin efficiënt projectmanagement essentieel is, is het wel de bouw. Bedrijven in de hele keten, van productie tot onderhoud, moeten namelijk in staat zijn om samen te werken als één. En juist in deze sector is dit zo ingewikkeld. Want niet alleen werken verschillende bedrijven met elkaar samen, dit gebeurt ook nog op verschillende niveaus en soms zelfs in meerdere landen. Denk bijvoorbeeld aan het wegennet of andere soorten grensoverschrijdende infrastructuur.

Dus is er een continu proces van communicatie, document- en informatiemanagement nodig, in alle fasen van de bouw – zowel vóór als tijdens en ook na het project. Daarbij moet rekening gehouden worden met verschillende rollen binnen verschillende partijen, die zich op verschillende locaties bevinden – cross-enterprise collaboration. En vervolgens moet dit ook nog in de juiste volgorde gebeuren, volgens algemeen geldende regels en richtlijnen, en ook nog binnen een bepaald tijdsbestek en budget.


Zoveel mensen, zoveel wensen – waar op te letten?

Oplossingen voor cross-enterprise collaboration zijn dus essentieel voor, met name multi-disciplinaire (lees: complexe) en/of grootschalige bouwprojecten. Waar moet je op letten bij het selecteren van zo’n oplossing? Een aantal punten om rekening mee te houden.

1. Common Data Environment

Om projectcommunicatie in goede banen te leiden, is een effectief systeem voor workflow-, project- en informatiemanagement nodig. Hiervoor is een Common Data Environment (CDE) ideaal: één omgeving die toegankelijk is voor alle betrokkenen bij het project. Door alle data uit de verschillende software oplossingen binnen één omgeving te beheren, zijn al deze informatie, documentatie, communicatie en processen om te zetten in waardevolle data. Data die gebruikt kunnen worden om management te voorzien van rapportage, om project en organisatie te sturen, en om kwaliteit en continuïteit te borgen. Want alleen dan kunnen partners, collega’s en uzelf profiteren van cross-enterprise collaboration, op praktisch en strategisch niveau, nu en op de lange termijn.

2. Cloud-based

Een cloud-based platform maakt samenwerking over de bedrijfsgrenzen heen mogelijk, onafhankelijk van tijd of plaats van de projectleden. Dat maakt cloudoplossingen uitstekende tools voor cross-enterprise collaboration. Zeker wanneer projectleden zich in verschillende tijdzones bevinden.

3. Breder dan cross-enterprise collaboration

Door cross-enterprise collaboration mogelijk te maken op een veel breder niveau, zoals door naast document- en informatie-lifecyclemanagement ook (communicatie)processen te ondersteunen, kunnen meerdere bedrijven dankzij de tool op een effectieve manier met elkaar samenwerken. think project! bijvoorbeeld is ontwikkeld met BIM-collaboration over de bedrijfsgrenzen heen als uitgangspunt. Oftewel: het samenbrengen van alle informatie, communicatie, documentatie en processen gedurende de volledige lifecycle van een project – van de ontwerp- tot en met de beheerfase.

4. Uw data altijd veilig

Ten slotte moet bij het ontwikkelen van oplossingen voor cross-enterprise collaboration altijd rekening gehouden worden met wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging. Kies daarom voor een oplossing die ten minste voldoet aan de ISO 27001-certificering – en vergeet ook niet de Europese GDPR-regelgeving die vanaf 25 mei 2018 ingaat. Daardoor voldoen gebruikers altijd aan de specifieke vereisten van dit soort projecten. Een platform dat alle activiteiten van alle gebruikers automatisch logt, zorgt er tevens voor dat een organisatie te allen tijde audit-proof werkt.

Hoewel meerdere oplossingen voor digitale communicatie in de bouw op het eerste oog dus op elkaar kunnen lijken en dezelfde processen lijken te ondersteunen, verschilt de waarde die ze kunnen opleveren voor uw bedrijf als dag en nacht. Ik ben benieuwd tegen welke zaken u hierbij aanloopt en ga hierover graag met u in gesprek.

Boek een demo