Brandweerkazerne als onderdeel van hub veiligheidsdiensten in Hasselt, België


Land / Regio België
Branche Overheid

Voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Hasselt, België, werd een tijdelijke vereniging opgericht, bestaande uit bouwbedrijven Democo, Kumpen en STRABAG. Een typisch voorbeeld van een project waarbij werknemers van verschillende partijen, en daarnaast ook stakeholders als architecten, naadloos met elkaar moeten kunnen samenwerken. Om dit in goede banen te leiden, riep bouwbedrijf STRABAG de hulp in van think project!.

Voor de bouw van de brandweerkazerne werd think project! ingezet als platform voor document-sharing en goedkeuringsprocessen. Processen die voorheen via papier, e-mail, en zo nu en dan online filesharingsites verliepen. Waarbij je bijvoorbeeld nooit zeker weet of de mail wel naar iedereen is gestuurd en of iedereen ‘m ook daadwerkelijk heeft ontvangen. Het gebruik van think project! als document-sharingplatform zorgt voor eenduidigheid en uniformiteit. Alle stakeholders weten zeker dat ze over de laatste en juiste versie van documenten beschikken.

Ook ondersteunt het platform goedkeuringsworkflows. Bij de start van het project waren de technieken voor koeling, ventilatie en ook voor de elektriciteitswerken nog niet volledig uitgewerkt. Dus werden tijdens de bouw continu nieuwe plannen toegevoegd in think project!, waarna stakeholders deze direct konden goedkeuren. Zo werkt iedereen met de meest recente versie van de laatste goedgekeurde plannen.

Een gebouw als een brandweerkazerne moet aan vele eisen voldoen. Dankzij think project! is het eenvoudig te achterhalen of dat is gebeurd. Mochten zich na oplevering onverhoopt juridische problemen voordoen, dan is direct traceerbaar wie, wat, wanneer gedaan heeft. Daar hoeft dus niet langer discussie over te bestaan. Hierdoor zijn de workflows in het project dankzij think project! volledig waterdicht en audit-proof.

Facts & Figures

 • Brandweerkazerne als onderdeel van veiligheidsdiensten-hub
 • Contractvolume: 25 miljoen euro
 • Oplevering: juni 2018
 • Oppervlakte gebouw: 10.000 m2

Uitdagingen

 • Uniformiteit in documentsharing
 • Ondubbelzinnige goedkeuringsflow
 • Transparantie om audit-proof te zijn

Resultaten

 • Aantal e-mails geminimaliseerd
 • Snel toegang tot relevante documenten, onafhankelijk van tijd en locatie
 • Updates van goedkeuringsstatus
 • Transparante audit-trail
 • Alle documenten vindbaar op één centrale plek, waardoor nieuwe medewerkers snel zijn in te werken
 • Na oplevering van het project wordt think project! gebruikt als basis van as-built dossier

Toegepaste modules & services

 • Tekeningbeheer
 • Documentbeheer
 • Documentplanning
 • Correspondentie
 • Review

Getuigenis

Dankzij think project! zijn de projectworkflows volledig water- én audit-proof.

– Head Project Leader bij STRABAG

Boek een demo