Meer efficiëntie in aanbestedingen


Land / Regio Europa
Branche Handel & Dienstverlening

De retourantwoorden van de bieders moeten eveneens zo snel mogelijk geanalyseerd en gedocumenteerd worden. Bij al deze stappen is het belangrijk tijd en kosten te besparen. Om een duidelijke toename van de efficiëntie van uw aanbestedingsprocessen en een vereenvoudigde communicatie met uw leveranciers te bereiken, heeft HOCHTIEF Building GmbH besloten een op internet gebaseerd projectplatform te gebruiken.

Met het oog op de verdere ontwikkeling van het globale aankoopproces van HOCHTIEF Building GmbH moest ook het aanbestedingsmanagement geoptimaliseerd worden. Hiervoor moest een op internet gebaseerd projectplatform gebruikt worden. Belangrijke voorwaarden hierbij is dat deze nieuwe tool zo eenvoudig mogelijk in de reeds bestaande sequenties van de onderneming kan worden geïntegreerd en een hoge acceptatie bij interne en externe projectpartners vindt. De keuze viel op thinkproject.

thinkproject aanbestedingsmanagement brengt veel voordelen

Een groot voordeel is het feit dat aanbestedings- en biedergegevens via een thinkproject interface van SAP naar het platform kunnen worden overgedragen. Zo hoeven de gegevens niet een tweede keer geregistreerd te worden, maar kunnen ze, zoals we gewoon zijn, in de SAP-database centraal beheerd worden. De efficiëntie wordt vooral verhoogd door het feit dat nu in een enkel verzendingsproces willekeurig veel bieders gelijktijdig kunnen bereikt worden.

Een ander voordeel is dat alle documenten en de complete retour van de aanbestedingen op een centrale plaats gedeponeerd worden en voor alle verantwoordelijken op elk gewenst ogenblik en vanaf eender welke plaats kunnen geraadpleegd worden.

Inzet in heel Duitsland

De firma HOCHTIEF Building GmbH gebruikt thinkproject op dit ogenblik bij alle aanbestedingen in Duitsland, dus in alle vestigingen, zowel in de hoogbouw als in de ondergrondse werken. Bovendien is de invoering van de module voor heel Europa gepland.

Boek een demo