Document Management

Document Management Systeem


Welkome innovatie

Bij ontwerp- en bouwactiviteiten komt steeds meer data kijken. Bij grote bouw- en infraprojecten hebben we het dan over het maken, bijwerken, controleren en opslaan van duizenden individuele bestanden waar verschillende projectteams bij verschillende bedrijven gebruik van maken. En die vaak gedurende maanden en soms zelfs jaren toegankelijk moeten blijven.

Dit enorme aantal documenten is niet eenvoudig te organiseren en met archiefkasten vol documenten en tekeningen kunnen projecten enorme vertragingen oplopen. Zelfs elektronische communicatie- en archiefsystemen kunnen zelden op efficiënte wijze worden doorzocht. Hierdoor worden herzienings- en goedkeuringsprocessen niet alleen een stuk moeilijker, ook is de kans groter dat gewerkt wordt met verouderde en slecht gecoördineerde informatie met fouten en dubbel werk tot gevolg.

Document management

Single source of truth

Het aanmaken van een beveiligde, gedeelde, centrale informatiesysteem voor informatie is van fundamenteel belang voor goede procedures en de realisatie van bouwprojecten die aan de wet- en regelgeving voldoen.

Ons cloudgebaseerde documentbeheersysteem is in 2000 ontwikkeld als informatieplatform voor de bouw- en infrasector en hebben we sindsdien continu verbeterd. Het is zelfs geschikt voor de meest complexe constructieprojecten. Het systeem vormt één centrale bron van informatie die toegankelijk is voor alle betrokken projectdeelnemers en maakt het mogelijk om de meest nauwkeurige en actuele versies van belangrijke documenten te vinden. Aangezien niets gewist of overschreven kan worden, ontstaat een uitgebreide audit trail. Dit verbetert de transparantie en reduceert de kans op juridicshe geschillen.

Wij bieden niet alleen geavanceerd documentbeheer, maar ook end-to-end beheer van de gehele project life cycle.

Document Management

tpPLM (Project Lifecycle Management) helpt bouw-, infra- en energiebedrijven bij, productievestigingen en nutsbedrijven bij het effectief beheren van complexe bouwprojecten. Met als voordelen lagere kosten, snellere projectcycli, meer transparantie en minder projectrisico's.

Dankzij dit efficiënte project management systeem wordt alle informatie op eenduidige wijze georganiseerd en beheerd. De informatie wordt in een centraalsysteem met bijbehorende productinformatie samengevoegd. Hierdoor hebben de betrokkenen op ieder moment toegang tot geconsolideerde en gestructureerde technische informatie, wat een goede informatiestroom bevordert.

toegang tot alle informatie in iedere projectfase

tpPLM beheert en consolideert alle data, zodat de opslagplaats gedurende de gehele levenscyclus van een project kan worden gebruikt. Het voordeel is dat u totaaloverzicht heeft over het project. Ons projectmanagementsysteem is toegespitst op de verschillende fasen van het project. Het systeem bevordert de samenwerking tussen de betrokkenen bij bouw-, infra en energieprojecten door de activiteiten en wijzigingen bij te houden en op elkaar af te stemmen. Dit versnelt de realisatie van het project en vermindert de kans op afwijkingen (of: bevordert risicobeheersing).

Het gestructureerd invoeren en beheren van de projectdata, de eenduidige werkwijze, en het eenvoudige kunnen samenwerken stelt bedrijven in staat hun projecten sneller en efficiënter te laten verlopen.

tpPLM

Toegevoegde waarde voor uiteenlopende bouwprojecten

Vergeleken met standaard document management tools levert tpPLM, als oplossing voor het beheer van de gehele projectlevenscyclus, op allerlei manieren toegevoegde waarde. Het systeem verbetert de rentabiliteit van projecten en bevordert de vereiste flexibiliteit doordat uw bedrijf in staat wordt gesteld om Projectanagementmethodes te ontwikkelen, te vernieuwen en te verbeteren, aan te passen met een vooraf overeengekomen werkwijze en te innoveren.

 • Doordat het systeem onderscheid maakt tussen actuele informatie en archieven is het mogelijk om de data per projectonderdeel te beheren. Dankzij de uniforme informatie bestaat er slechts één enkele versie van de waarheid, die meerdere malen kan worden gebruikt, zonder duplicatie.
 • Vooraf overeengekomen regels m.b.t. automatische distributie van documenten (naar alle (belanghebbende) partijen) zorgt voor een eenvoudige en overzichtelijke documentenstroom.
 • De samenwerking binnen de organisatie en tussen de organisaties onderling geschiedt op basis van vertrouwen, wat belangrijk is voor het welslagen van een project waar diverse teams bij betrokken zijn.
 • Door te werken met boomstructuren die de organisaties, functies en bijbehorende data verbinden, geeft het systeem ook duidelijkheid als het gaat om documentbeheer en inzicht in stuklijsten i.c. bills of materials.
 • Het systeem is eenvoudig te integreren met ons BIM-platform, wat betrouwbare en eenvoudige data-uitwisseling via een digitaal BIM-template mogelijk maakt.
tpPLM Systeem
 • thinkproject is een platform voor snelle en eenvoudige distributie, correctie en beheer van grote hoeveelheden documenten.
  Project Coördinator, Ayesa, Miguillas Hydroelectricity Power Plants (ENDE)

 • Dankzij thinkproject waren mijn project workflows volledig waterdicht EN audit-proof.
  Head Project Leader, STRABAG

Boek een demo