Quality Management Systeem

Quality Management Systeem


Afwijkingen traceren en beheren

Ondanks heldere procedures t.a.v. planning, ontwerp en inspectie kunnen afwijkingen niet volledig worden voorkomen. Het is dus van essentieel belang dat afwijkingen zo snel mogelijk worden gesignaleerd en verholpen om een project alsnog tijdig en binnen budget op te leveren.

U kunt juridische geschillen voorkomen door de documentatie over afwijkingen op efficiënte en gestructureerde wijze op te slaan, te beheren en te distribueren, via een cloud-gebaseerd platform. En met onze innovatieve mobiele app kunt u afwijkingen altijd en overal traceren en registreren.

Quality Management

Vragen beantwoorden met informatie-aanvragen

Als er onduidelijkheden zijn of zich problemen voordoen, is het belangrijk dat ze door de projectleden gezamenlijk worden opgelost. Tijdens de ontwerp-, aanbestedings- en constructiefasen kunnen informatie-aanvragen worden ingezet die helpen om het project tijdig en binnen budget op te leveren.

U kunt deze informatie-aanvragen met thinkproject oppakken en uitgebreide en traceerbare antwoorddocumentatie aanmaken. Door de antwoorden te digitaliseren zorgt u ervoor dat geen enkele informatie-aanvraag wordt overgeslagen. Dit garandeert dat alle projectleden geïnformeerd blijven.

Quality Management
Boek een demo