Contract Management Systeem

Contract Management Systeem


Het beheer van moderne contracten is ingewikkeld en duur

De bouwsector heeft een minder goede reputatie als het gaat om tijdig en binnen budget opleveren van projecten. Een gebrekkige administratie en zwak risicomanagement versterken deze onzekerheden in het proces. Dit kan nog erger worden als er een juridisch conflict ontstaat wat tot ver na de afronding van invloed kan blijven of zelfs kan leiden tot het mislukken van het project.

Maar we constateren verbetering. De toenemende aandacht voor samenwerken resulteert in succesvolle contracten die de productiviteit en betrouwbaarheid verhogen, zodat er steeds minder tijd gaat naar juridische geschillen.

Internationaal neemt het aantal innovatieve samenwerkingscontracten sterk toe en daar profiteert de hele bouwsector van, inclusief de beleggers. De traditionele standaard-contracten worden in een nieuw jasje gestoken, met meer aandacht voor heldere afspraken en samenwerken en meer gebruik van BIM en ondersteunende technologieën.

TBC

Complexe contracten eenvoudig maken

Voor goede samenwerking, consistente procedures en teams die minder tijd kwijt zijn met administratieve rompslomp is een cloud-gebaseerd contract management systeem van essentieel belang.

Onze oplossing is gebaseerd op werkzaamheden in plaats van op documenten. Onze toonaangevende kennis en kunde in de bouwsector vertalen we naar eenvoudig, maar toch geavanceerd contractmanagement. De gebruikers profiteren van de krachtige en innovatieve analyses, de managementfuncties en de flexibele workflows van ons systeem.

TBC

CEMAR is ons toonaangevende contract management systeem. Het is uitermate gebruiksvriendelijk, draagt bij aan goed functioneren in een gedeelde en beveiligde online werkomgeving.

CEMAR is het meest geavanceerde en gespecialiseerde contract management systeem voor NEC, FIDIC en andere soorten contracten. Dit systeem is opgezet met als doel de administratieve last van grote bouwcontracten te verminderen. Het is ontwikkeld door accountants met tientallen jaren ervaring op het gebied van contractmanagement in de bouw.

Wij concentreren ons bij de verdere ontwikkeling op gebruiksgemak zodanig dat ingenieurs, leidinggevenden, managers en consultants meer tijd aan hun vakgebied kunnen besteden en minder tijd aan administratieve taken.

Contracten overeenkomstig de wet- en regelgeving

CEMAR gaat uit van één gezamenlijke informatiebron die de basis vormt voor goede samenwerking en gedeelde contractgebeurtenisregisters. Het systeem is geschikt voor uiteenlopende contractprocedures die op specifieke workflows zijn gebaseerd. Het systeem past zich zowel aan aan het contracttype als aan de betrokken partijen en realiseert een op het project toegespitste workflow. Deze procedures worden voorafgaand aan belangrijke projectfasen gevalideerd ter verbetering van de consistentie en compliance. Alle communicatie bevat clausulenummers, de juiste werkwoorden en de overeengekomen termen en acties.

Dankzij de bibliotheek met configureerbare sjablonen die het mogelijk maken om nieuwe contracten snel op te stellen. Zo profiteert de klant van contracten die op consistente wijze aan de regels voldoen.

CEMAR Systeem

Met herinneringen blijft de administratie up-to-date

Middels herinneringen en waarschuwingen in het systeem en via e-mail zijn u en uw team voortdurend op de hoogte van alle uitstaande contractuele acties. Op de hoofdpagina van CEMAR staan alle herinneringen met daarbij binnen hoeveel dagen er actie moet worden ondernomen. Alle uitstaande acties hebben een kleurcode (rood, oranje, groen) die de status weergeeft. De teams kunnen acties aan specifieke teamleden toewijzen of overdragen, alsmede de acties van de andere teamleden inzien. Dit verbetert de onderlinge samenwerking.

CEMAR Analytics is voorzien van een pagina met daarop alle acties. Op overzichtelijke wijze worden uitstaande acties van meerdere contracten getoond aangevuld met verschillende grafieken en rapporten die de communicatie en uitvoering van het contract nauwgezet bijhouden.

CEMAR Systeem

Controle behouden over audits en archivering

CEMAR biedt u volledige controle over het projectmanagement door middel van gebruikersrechten,gebruikersrollen en workflows voor de interne goedkeuring. Dit maakt het mogelijk om de contractuele acties en taken te delegeren.

De teams kunnen gezamenlijk werken aan de tekeningen, aan aanpassingen en de communicatie omtrent acties bijhouden. Alle aanpassingen en goedkeuringen worden voor elke partij afzonderlijk in een auditlogboek geregistreerd. Bovendien wordt een volledige audit trail, de gezamenlijke uitgevoerde taken en acties bijgehouden, compleet met unieke clausulenummers, voorzien van tijd- en datumstempels. Alle communicatie wordt automatisch in een gedeeld documentlogboek opgeslagen, wat zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de data-invoer. Tegelijkertijd wordt alles opgeslagen in een toegankelijk archief dat op ieder moment door bevoegde gebruikers kan worden gedownload.

CEMAR Systeem

Overzicht en nieuwe inzichten in het project dankzij realtime rapporten

Binnen CEMAR Analytics kunnen allerlei samengestelde rapporten over een groot aantal datasets en gedragswaarden worden aangemaakt. Grafieken, dashboards en rapporten worden in realtime aangemaakt en omgevormd tot bruikbare bedrijfsinformatie. Zodoende kunnen gebruikers de team-, leverancier- en contractprestaties voor een groot aantal contracten bijhouden en met elkaar vergelijken.

De optionele data-warehousing en webservice maken het mogelijk om informatie te exporteren, te integreren en op andere softwareapplicaties af te stemmen.

CEMAR Systeem
  • Ik vind CEMAR geweldig om mijn contracten te beheren en ik vraag mij af hoe ik het ooit zonder heb gedaan.
    Senior Contract Specialist, Magnox Limited

  • CEMAR levert precies de juiste informatie en is een zeer waardevolle tool voor succesvol contractbeheer van NEC3.
    Contract Officer, Sellafield Limited

Boek een demo