Oprogramowanie BIM/CAD od thinkproject wspiera realizację inwestycji tunelu Fehmarnbelt
15/07/2020

Oprogramowanie BIM/CAD od thinkproject wspiera realizację inwestycji tunelu Fehmarnbelt


Planowanie jest już zakończone, a kontrakty podpisywane, aby połączyć Niemcy i Danię 18 km podwodnym tunelem. Tunel Fehmarnbelt będzie najdłuższym tego typu tunelem na świecie (zarówno drogowym, jak i kolejowym). Dobre przygotowanie oraz wykorzystanie oprogramowania BIM/CAD od thinkproject powinno doprowadzić do otwarcia tunelu w 2028 roku.

Połączona Europa

Tunel Fehmarnbelt jest ważną częścią europejskiej sieci transportowej. Zapewnia znacznie szybsze połączenie między Hamburgiem a Kopenhagą. Wraz ze stałym połączeniem Øresund między Kopenhagą i Malmö, Fehmarnbelt zbliży do siebie Skandynawię i Europę Środkową poprzez tak zwany korytarz północ-południe. Jest to ważne zarówno dla działalności gospodarczej, jak i turystycznej. Warto podkreślić, że projekt Fehmarnbelt będzie realizowany z możliwie największym poszanowaniem przyrody i środowiska. W projekt zaangażowanych jest około 150 światowej sławy biologów, geografów, architektów krajobrazu i inżynierów.

Ambitny projekt

Tunel Fehmarnbelt będzie składał się z czteropasmowej autostrady i dwóch zelektryfikowanych torów kolejowych. Zastąpi on połączenie promowe pomiędzy niemieckim miastem Puttgarden a duńskim miastem Rødbyhavn. Przejazd samochodem z Danii do Niemiec zajmie dziesięć minut, a pociągiem siedem minut, skracając w ten sposób czas o dwie godziny z 4h 40m potrzebnych na przejazd koleją między Kopenhagą a Hamburgiem i o jedną godzinę z 5h 40m, jeśli chodzi o transport drogowy.

Ambitne plany, ambitna platforma

Budżet całej budowy tego ambitnego projektu wynosi 52 miliardy DKK, czyli 6,9 miliarda euro. Komisja Europejska uznała połączenie Fehmarnbelt za projekt priorytetowy i w związku z tym na chwilę obecną przyznała 1,7 mld DKK na koszty planowania i 5,3 mld DKK na koszty budowy. 

Ambicje dotyczące wyboru platformy BIM były takie same, jak do całego projektu. Po przeanalizowaniu oferty Femern A / S przyznała kontrakt firmie thinkproject. Przede wszystkim ze względu na kompletność rozwiązania, na które składają się następujące elementy:

* System jest dostarczany jako rozwiązanie SaaS.

* System posiada certyfikat ISO 27001 wydany przez TÜV Rheinland.

* Dane są szyfrowane na serwerach.

* Ruch sieciowy jest szyfrowany pod kątem poufnych danych.

* Centrum danych jest fizycznie zabezpieczone i wyposażone w plan awaryjny.

* Integralność jest zapewniona przez dedykowany zespół ds. bezpieczeństwa.

BIM - Building Information Management

Jednym z ważniejszych czynników dla firmy Femern A / S jest to, że architektura systemu została zaprojektowana jako moduły obsługujące różne aspekty zarządzania danymi w Common Data Environment. Znajdują się tam specjalne moduły do śledzenia dostarczania pakietów projektowych (Zarządzanie Dostawami Dokumentacji Projektowej) oraz do śledzenia zależności za pomocą metod klasyfikacji, wersjonowania, kontenerów danych, pakowania i łączenia (Zarządzanie Dokumentacją Projektową).

Zarządzanie i organizacja danych

Platforma składa się z "kontenerów" zawierających trzy podstawowe bloki danych: metadane, pliki danych i logowanie. Śledzenie może odbywać się albo w formie metadanych, albo jako załącznik, odniesienie do innego kontenera danych lub połączenie z zewnętrznym repozytorium.

Zarządzanie BIM i CAD

Danymi projektowymi w IFC lub innych otwartych formatach (np. PDF, LandXML) można zarządzać równolegle z chronionymi plikami w jednym kontenerze. Uwzględniono wyświetlanie chmur punktów i obsługę innych typów danych, takich jak obrazy i skany przestrzenne. Wszystkie modele BIM / CAD i odpowiadające im rysunki 2D można łączyć w modele koordynacyjne w celu przeglądu, analizy i archiwizacji. Zależności między danymi projektowymi a danymi kontrolnymi są zarządzane przy użyciu metod klasyfikacji, wersjonowania, kontenerów danych, pakowania i łączenia.

Wsparcie procesów

Środowisko thinkproject może obsługiwać zdefiniowane procesy. Użytkownik jest prowadzony przez kilka kroków, co ułatwia zrozumienie procesu. Na podstawie metadanych zdefiniowanych dla pliku środowisko thinkproject może automatycznie wybrać odpowiednich recenzentów, zatwierdzających itp. Po zainicjowaniu procesu powiadomiony zostaje pierwszy użytkownik.

Audyt bezpieczeństwa

System obsługuje dwuetapowy sposób logowania i identyfikacji. Wszystkie aktywności, etapy procesów, działania związane z plikami np. modelami i dokumentami, są dostępne dla użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami.

Na drodze w kierunku udanej współpracy

To dla nas zaszczyt, że możemy przyczynić się do sprawnej realizacji tunelu Fehmarnbelt. Jesteśmy przekonani, że projekt zakończy się sukcesem. 

Więcej informacji

https://femern.com/en/Tunnel


Zamów prezentację