Energia rodzi się w głowie


Kraj / Region Europa
Branża Energia i woda

Po przeprowadzeniu kompleksowej analizy sytuacji, E.ON Engineering oraz E.ON Elektrownie zdecydowały się na zastosowanie specjalnego oprogramowania zamiast dostosowywać już istniejące rozwiązania.

Najważniejszymi argumentami przemawiającymi za thinkproject były: możliwość szybkiego uruchomienia systemu, duża elastyczność oraz łatwa skalowalność przy umiarkowanych kosztach, a przede wszystkim nieskomplikowane podłączenie zewnętrznych partnerów projektu z poszanowaniem obowiązujących w E.ON zasad bezpieczeństwa.

To samo środowisko pracy dla wszystkich uczestników projektu

Za cel przyjęto stworzenie wspólnej infrastruktury służącej do pracy nad projektem, integrującej w łatwy, a zarazem bezpieczny sposób dużą i zmieniającą się liczbę zewnętrznych partnerów projektu. Ponadto należało umożliwić celową, kontrolowaną i weryfikowalną wymianę danych oraz informacji między wszystkimi wewnętrznymi obszarami funkcyjnymi oraz wszystkimi partnerami zewnętrznymi. System miał wesprzeć procesy uzgadniania, zatwierdzania i kontroli, dodatkowo miał pozwolić na tworzenie kompletnej dokumentacji projektowej, dostępnej z dowolnego miejsca.

Konsekwentne reguły komunikacji

W komunikacji związanej z projektem E.ON stosuje procesy będące standardem w projektach międzynarodowych. Komunikacja odbywa się za pomocą formularzy online, co pozwala dokumentować całą jej historię – od gromadzenia, poprzez dystrybucję i śledzenie wszystkich zadań. Każdy uczestnik procesu może wyświetlić swoją listę zadań, co może być także wykorzystane w komunikacji pomiędzy E.ON i thinkproject, aby zastosować potencjalne ulepszenia.

Dokumenty zawsze pod ręką

Zarządzanie dokumentami związanymi z projektem, takimi jak specyfikacje, certyfikaty czy rysunki odbywa się za pomocą thinkproject W tym celu opracowano dla E.ON specjalny klucz. Można odczytać dzięki niemu np. do jakiego projektu cząstkowego należy dany dokument, kto za niego odpowiada i jaki posiada status.

Wydajna organizacja procesów kontrolnych

Reguły dystrybucji decydują o tym, do kogo dany rysunek czy dokument trafia celem kontroli. Osobie odpowiedzialnej czy pełniącej funkcję kontrolną przydzielane jest zadanie. Wynik kontroli dołączany jest każdorazowo do dokumentu czy rysunku. Ten etap może być kilkakrotnie powtarzany, zaś status końcowy osiągany jest dopiero wówczas, kiedy dany dokument zostaje zatwierdzony do realizacji na budowie.

Zamów prezentację