Jak dostawca energii zarządza swoimi projektami budowlanymi?


Kraj / Region Holandia
Branża Energia i woda

W celu lepszej koordynacji pracy zarówno pracowników, jak również zewnętrznych partnerów uczestniczących w projektach budowlanych, przedsiębiorstwo zdecydowało się na uzupełnienie swoich wewnętrznych systemów informatycznych o internetową platformę do współpracy projektowej.

Wraz z otwarciem północnoeuropejskich rynków energii w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku firma Vattenfall rozpoczęła ekspansję poza granicami Szwecji i stała się jednym z wiodących, europejskich dostawców energii. W parze z tym rozwojem idzie rosnąca liczba nowo budowanych elektrowni.

Ponieważ projekty te zazwyczaj powstają we współpracy projektowej z licznymi partnerami zewnętrznymi, postanowiono utworzyć centralną bazę danych zarówno dla wewnętrznych, jak i zewnętrznych uczestników projektów. Internetowa platforma do współpracy projektowej wydawała się najlepszym rozwiązaniem. Ponieważ równocześnie stawiano wymóg, żeby istniała możliwość elastycznego odwzorowania i optymalizacji specyficznych dla budowy elektrowni procesów roboczych, wybór padł na thinkproject.

Platforma thinkproject została dokładnie przetestowana w trwającej trzy miesiące fazie pilotażowej i zastosowana w realizowanym już projekcie elektrowni Moorburg. Obecnie platforma thinkproject wspomaga zarządzanie komunikacją i dokumentacją związaną z uruchamianiem elektrowni Boxberg i ma zostać zastosowana przy budowie planowanej pokazowej instalacji do oddzielania CO2 w elektrowni Jänschwalde.

Platforma thinkproject jest wykorzystywana przez Vattenfall do zarządzania rysunkami, dokumentacją techniczną, umowami, protokołami spotkań, pocztą elektroniczną i korespondencją faksową. Dla samej nowej elektrowni Moorburg uzbierało się w międzyczasie 20.000 plików. Ponad 600 pracowników firmy Vattenfall i zewnętrznych partnerów projektowych współpracuje obecnie korzystając z tej platformy, a zaliczają się do nich kierownicy projektów, kierownicy budów, branżyści, inspektorzy i dostawcy, brygadziści z firm budowlanych, specjaliści ds. BHP, koordynatorzy i asystenci zespołów roboczych. Nawet pracownicy ochrony w elektrowni Moorburg podłączeni są do platformy thinkproject, gdyż rejestracja gości odbywa się również za jej pośrednictwem.

Zamów prezentację