Konieczność ciągłej optymalizacji czasu i kosztów wymaga inwestowania w nowoczesne narzędzia Common Data Environment.


Kraj / Region Polska
Branża Infrastruktura

Realizacja procesu budowlanego wiąże się z obiegiem dużych ilości danych i dokumentów, które są wymieniane w strukturach generalnego wykonawcy oraz z inwestorem, dostawcami i podwykonawcami. Konieczność ciągłej optymalizacji czasu i kosztów wymaga inwestowania w nowoczesne narzędzia Common Data Environment. Ze względu na złożoność inwestycji rozbudowy DW 637 w Sulejówku firma STRABAG zdecydowała się na wdrożenie platformy thinkproject na kolejnym realizowanym projekcie.

Zachęcenie i przeszkolenie do korzystania z systemu wszystkich zaangażowanych w projekt pracowników STRABAG (inżynierów, majstrów, kierowników, pracowników działu finansowego oraz dyrekcji), a także zewnętrznej firmy geodezyjnej, pozwoliło efektywnie zapanować nad wieloma procesami i obiegiem informacji. Doświadczenia z wykorzystania platformy pozwoliły na sformułowanie wniosku, że w obliczu ciągłego rozwoju technologii informatycznych i nacisku na optymalizację procesów, użycie platformy pozwala na efektywniejszą współpracę wszystkich jej użytkowników, co oszczędza czas i pieniądze. Wyzwaniem na przyszłość pozostaje bezpośrednie zaangażowanie w platformy CDE inwestorów publicznych.

FAKTY I LICZBY

Nazwa

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 na terenie Miasta Sulejówek (DW 637)

Opis projektu

 • Rozbudowa drogi na odcinku 3,9 km - rozbiórka istniejącej i budowa nowej konstrukcji jezdni wraz z chodnikami
 • Budowa kanalizacji, wodociągów, zbiorników retencyjnych, sieci elektrycznej, oświetlenia, sieci gazowej i sieci teletechnicznej
 • Realizacja w gęsto uzbrojonym terenie miejskim
 • Realizacja z zachowaniem ciągłej przejezdności przez teren inwestycji

Czas realizacji

 • 15 miesięcy (2018-2019)

Wartość projektu

 • 34 mln zł netto

WYZWANIA

 • Stworzenie łatwej w obsłudze centralnej bazy danych
 • Wewnętrzne elektroniczne zatwierdzanie dokumentów
 • Wyszukiwanie dokumentów w dowolnym momencie, niezależnie, przez wszystkich zaangażowanych pracowników
 • Zaangażowanie wszystkich osób związanych z procesem budowlanym

CO OSIĄGNIĘTO

 • Stworzenie spójnej bazy danych
 • Przyspieszenie procesu tworzenia i zatwierdzania umów i zleceń
 • Przyspieszenie realizacji zleceń obsługi geodezyjnej
 • Automatyczne generowanie zestawień dokumentów wraz z ich stanem zaawansowania i automatycznymi powiadomieniami dot. spraw wymagających uwagi
 • Oszczędność czasu

MODUŁY I USŁUGI

 • Umowy
 • Zlecenia
 • Zatwierdzenia (materiały, PZJ, płatności)
 • Operaty geodezyjne
 • Dokumenty
 • Korespondencja
Zamów prezentację