BIM Collaboration Platform

BIM Collaboration Platform


Technologia BIM jest coraz bardziej popularna

Building Information Modelling (BIM) to obecnie główny system współpracy przy realizacji dużych projektów budowlanych i infrastrukturalnych. Dane w BIM dostarczane są w różnych formatach. Wymagają uporządkowania i przechowywania w centralnej przestrzeni, która umożliwia współpracę i zwiększa wartość płynącą z ich gromadzenia. Technologia BIM oferuje więcej niż jej poszczególne elementy.

Współpracujące podczas realizacji projektu zespoły muszą wymieniać modele i powiązane informacje w ustrukturyzowany sposób umożliwiający przejrzystą i efektywną koordynację zmian i zatwierdzeń przy jednoczesnym aktywnym identyfikowaniu wartości w całym cyklu życia obiektu.

Building Information Modelling jest coraz częściej stosowany w postępowaniach przetargowych. Aby technologia BIM była skutecznie wykorzystywana, uczestnicy projektu muszą ze sobą stale współpracować. Jest to niezwykle istotne przy wymianie ogromnych ilości danych BIM. Systemy do zarządzania BIM mogą znacząco wpływać na sposób, w jaki inwestycje są planowane, zarządzane i realizowane. Skutkuje to zwiększoną wydajnością i mniejszą ilością popełnianych błędów.

TBC

Wszystkie dane z projektu w jednym miejscu

Nasze wiodące na rynku rozwiązanie BIM pozwala przechowywać, porządkować i udostępniać dane. Ponadto zapewnia użyteczną wiedzę na temat realizowanych projektów. Umożliwia gromadzenie dokładniejszych i lepszej jakości danych BIM w celu tworzenia szczegółowych archiwów wszystkich informacji dotyczących projektu. Modele są połączone z powiązanymi rysunkami i dokumentami. Dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem dodatkowych aplikacji thinkproject.

Rozumiemy BIM jako proces i projektujemy nasze rozwiązania tak, aby umożliwiały skuteczne zarządzanie, koordynowanie, kontrolowanie, analizowanie, tworzenie modeli 4D i sprawozdań BIM w obrębie multidyscyplinarnych zespołów. Zespoły mogą również korzystać z dopasowanych ustawień swoich projektów: od pełnego dostępu dla użytkowników, którzy korzystają z systemu na co dzień, do niestandardowych funkcjonalności dla pozostałych partnerów projektu.

Jako część opartej na chmurze platformy construction intelligence, każde z naszych rozwiązań można łatwo zintegrować poprzez otwarty interfejs z dowolnym istniejącym środowiskiem IT BIM. Można je również połączyć z oprogramowaniem do tworzenia i analiz danych BIM.

TBC

Nasza otwarta platforma do zarządzania BIM o nazwie DESITE oferuje liczne funkcje do wizualizacji, kontroli, oceny i rozszerzania modeli. Wspiera współpracę w ramach inwestycji, udostępniając BIM i czyniąc go osiągalnym dla każdego uczestnika projektu, zwiększając przejrzystość i ułatwiając podejmowanie decyzji.

DESITE ułatwia dostęp do informacji o projekcie, łącząc dane w celu stworzenia modelu optymalnie dostosowanego do funkcji poszczególnych użytkowników.

Sprawdzaj, dodawaj i łącz informacje BIM

Platforma DESITE umożliwia praktyczne wykorzystanie informacji BIM:

 • Wymieniaj viewpointy i twórz animacje w celu wizualizacji projektu.
 • Dodawaj do modeli informacje z zewnętrznych źródeł danych, aby uzupełnić model o dodatkowe informacje.
 • Połącz obiekty CAD z aktywnościami, aby wesprzeć tworzenie harmonogramów.
 • Twórz modele koordynacyjne na podstawie różnych modeli częściowych, z których każdy można wyeksportować do formatów CPIXML czy IFCF.
 • Obsługiwane formaty importowania plików obejmują 3DS, OBJ, DWG, DXF, DWF/x, VRML, IFC 2x3, IFC 4, LandXML i CPI XML.
DESITE BIM

Kontroluj i dbaj o jakość danych

 • Porównuj i wykrywaj zmiany w modelu. Poszczególne obiekty modelu łączą się z wydarzeniami ujętymi w harmonogramie. W ten sposób można stworzyć interaktywną wizualizację postępów projektu i oceniać zasoby na przestrzeni czasu.
 • Funkcja wykrywania kolizji między branżami, zanim wpłyną na realizację inwestycji.
 • Oparte na regułach i interaktywne sprawdzanie modeli pozwala zweryfikować w ramach własnych reguł, czy modele są prawidłowo i całkowicie zbudowane.
DESITE BIM

Wykorzystuj dane BIM do zarządzania projektem

 • Wizualizuj postępy realizacji za pomocą symulacji 4D, przy pomocy której można tworzyć plany czasowe budowy na postawie modelu i śledzić zaplanowane i rzeczywiste daty ukończenia w formie porównania.
 • Określaj ilości materiałów na podstawie modelu i przenoś strukturę ilościową do oprogramowania AVA na potrzeby ofertowania lub przetargów, wykorzystując rozwiązanie do szacowania kosztów i określania ilości 5D.
DESITE BIM
 • Podjęcie decyzji o implementacji BIM było podyktowane przede wszystkim oczekiwaniem zdecydowanego postępu w kierunku wdrożenia standardów budowlanych, poprawy jakości planowania, zwiększenia zaangażowania sektora publicznego i wykorzystania cyfrowych danych w działalności operacyjnej. Oprócz korzyści płynących z użytkowania biblioteki elementów pochodzących z inwestycji i funkcji wizualizacji w BIM, rozwiązanie to ułatwia uczestnikom projektów współpracę dzięki wykorzystaniu wspólnej platformy do komunikacji.

  DB Station&Service AG, Head of Principles /Construction Technology

Zamów prezentację

Ustawienia plików cookie


Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i inne technologie, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny i zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej. Proszę kliknąć "akceptuj", aby kontynuować lub "odrzuć", aby wyłączyć niefunkcjonalne pliki cookie. Gdy pliki cookie są wyłączone, z przyczyn technicznych nie można zapewnić pełnej obsługi strony internetowej.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności.