Common Data Environment

Common Data Environment


Projekty budowlane generują ogromne ilości danych

W budownictwie wykorzystywane są różne rodzaje informacji, takie jak rysunki, dokumenty, specyfikacje czy modele BIM. Informacje są gromadzone w wyniku różnych ustaleń i przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji i mogą być kategoryzowane przez dodawanie metadanych. Uczestnicy projektu potrzebują takiego rozwiązania, które zapewni sprawne zarządzanie wszystkimi rodzajami informacji i umożliwi ich połączenie, dostarczając kompletny obraz sytuacji.

tbc

Usprawnij współpracę, aby uniknąć powielania zadań i błędów

Aby inwestycja została zrealizowana pomyślnie, niezbędne jest dostarczenie centralnego miejsca dla wszystkich uczestników projektu do gromadzenia, zarządzania i udostępniania informacji. Takim miejscem jest platforma CDE (Common Data Environment). Platforma CDE łączy zespoły, procesy, informacje i systemy. Jest wielofunkcyjnym, opartym na współpracy rozwiązaniem wspierającym cały cykl życia projektu.

W ofercie firmy thinkproject znajdują się dwa rozwiązania CDE: tpCDE dla projektów budynków oraz EPLASS CDE do projektów kolejowych, drogowych i infrastrukturalnych. Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej.

tbc

Platforma tpCDE to aktualne źródło informacji o projektach. Służy do gromadzenia, zarządzania i rozpowszechniania wszystkich informacji dotyczących inwestycji: zarówno tych tworzonych w środowisku BIM, jak i danych z tradycyjnie prowadzonych projektów, takich jak rysunki, dokumenty czy zdjęcia.

Platforma tpCDE oferuje:

* Elastyczność, dostarczając gotowe do użycia rozwiązania oraz możliwość indywidualnej konfiguracji wdrażanej przez ekspertów thinkproject.
* Skalowalność, spełniając wymagania zarówno małych, pojedynczych projektów, jak i dużych przedsiębiorstw poszukujących możliwości zarządzania wieloma realizacjami zgodnie z przyjętymi w firmie standardami.
* Kompleksowość i transparentność dzięki łatwo dostępnej i gotowej do prześledzenia dokumentacji.
* Wsparcie ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej i architektonicznej oraz ekspertów w zakresie rozwiązań technicznych przy wdrażaniu procesów.
* Zgodność ze standardami i wymogami dotyczącymi CDE dla BIM (PAS 1192-2 oraz ISO 19650).
* Bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie dzięki infrastrukturze chmurowej, z hostingiem w Niemczech, posiadającej certyfikat ISO 27001 i uwiarygodnione przez m.in. generalnych wykonawców, inwestorów prywatnych i publicznych.

Rzetelne informacje i zarządzanie BIM

Platforma tpCDE ułatwia wprowadzanie, wykorzystywanie i przepływ informacji:

 • Formularze online do wprowadzania danych w celu zapewnienia dokładności i kompletności.
 • Odpowiednie dla danego projektu procesy wspierające kontrolę, zatwierdzanie i udostępnianie.
 • Usługa PDF umożliwiająca przenoszenie informacji zawartych na platformie CDE (status, data, numer dokumentu) i nanoszenie ich na pliki PDF.
 • Funkcje łączenia i przypisywania informacji w celu uzyskania lepszego wglądu w projekty, np. łączenie modeli częściowych w model koordynacyjny.
 • Łatwe ponowne wykorzystywanie i przetwarzanie informacji dzięki systemowi zarządzania zadaniami.

Inteligentne funkcje ewidencjonowania i wyszukiwania informacji w centralnej chmurze

Platforma tpCDE umożliwia zarządzanie dokumentami w wysoce ustrukturyzowany sposób:

 • Wszystkie informacje, w tym atrybuty, pliki i daty, są powiązane i przechowywane w kontenerach dokumentów.
 • Dynamiczne filtry i rozszerzone opcje wyszukiwania pozwalają wyszukiwać wszystkie rodzaje informacji.
 • Pliki można zakodować, aby uniknąć ręcznego wprowadzania pojedynczych atrybutów.
 • Filtry wyświetlają tylko najnowsze informacje, a kompletna historia jest bezpiecznie przechowywana i można z niej skorzystać w dowolnej chwili.
tpCDE

Technologie mobilne łączą biuro z placem budowy

Nasze aplikacje mobilne thinkproject PHOTO i thinkproject QUALITY dla systemów operacyjnych iOS i Android umożliwiają korzystanie z platformy tpCDE na budowie. Aplikacje pozwalają na rejestrowanie zdjęć wraz z wszystkimi istotnymi informacjami lub sprawdzenie stanu usunięcia usterek bezpośrednio na budowie. Z aplikacji można korzystać w trybie offline, a dane są synchronizowane niezwłocznie po uzyskaniu połączenia z Internetem.

Rozwiązanie Mobile Version Check, czyli mobilna kontrola wersji, pozwala skanować urządzeniem mobilnym kody QR umieszczane bezpośrednio na dokumentach, aby sprawdzić, czy są one aktualne.

tpCDE

Wizualizacja informacji umożliwia monitorowanie i raportowanie

 • Nasza zintegrowana przeglądarka pozwala wyświetlać rysunki, porównywać wersje i sprawdzać wprowadzone zmiany. Przeglądarka internetowa umożliwia również wyświetlanie i przeglądanie modeli BIM.
 • Najnowsza wersja thinkproject X oferuje spersonalizowany pulpit, w którym wyświetlane są nieodczytane wiadomości, wybrane filtry i inne przydatne funkcje.
 • Statusy w kolorach sygnalizacji drogowej pozwalają łatwo śledzić postępy i zwracać uwagę na wczesne ostrzeżenia.
 • Dzięki zintegrowanej funkcji raportowania wszystkie informacje pochodzące z projektu można wyświetlać w postaci diagramów i wykresów.
 • Raporty i wykresy można pobrać bezpośrednio z platformy, a nawet zasubskrybować poprzez e-mail, co pozwala na ogromną oszczędność czasu.

Integracja z istniejącą infrastrukturą informatyczną

 • Nasz otwarty interfejs (REST API) pozwala łączyć oprogramowanie innych dostawców z platformą tpCDE, oferując dynamiczne zarządzanie informacjami w ramach połączonego środowiska IT.
 • Deeplinks umożliwiają wyświetlanie określonych informacji przechowywanych na platformie tpCDE w innych systemach.
 • Rozwiązania OutlookConnect, DesktopConnect i SolibriConnect usuwają bariery między indywidualnymi obszarami roboczymi użytkowników a platformą tpCDE, optymalizując jej wykorzystanie w codziennej pracy.
 • Możliwe jest również zintegrowanie autoryzacji i uwierzytelniania użytkowników z wewnętrzną infrastrukturą w celu usprawnienia procesu logowania.
tpCDE

Platforma CDE EPLASS łączy automatyczne zarządzanie harmonogramem, zarządzanie danymi i sprawozdawczość podczas realizacji projektów kolejowych, drogowych i infrastrukturalnych. Umożliwia sprawne kontrolowanie, koordynowanie i obsługę przedsięwzięć o dowolnej skali ze wszystkich miejsc, w dowolnym czasie i z dowolnego urządzenia.

Zarządzaj złożonymi procesami za pomocą platformy skonfigurowanej odpowiednio do Twoich wymagań i usprawniaj procesy biznesowe poprzez standaryzację, tak aby informacje o projekcie były przechowywane w jednym, centralnym i bezpiecznym miejscu.

Zoptymalizuj procesy biznesowe

Platforma CDE EPLASS skupia się na rozwiązaniach, które umożliwiają sprawdzanie aktualnych wersji rysunków i dokumentów w celu zagwarantowania kompleksowych procesów opiniowania i zatwierdzania. Wysoki stopień automatyzacji i możliwość dostosowania do wymagań projektu sprawia, że system:

 • Ułatwia zarządzanie czasem dzięki podglądowi harmonogramu i kompleksowym raportom.
 • Pozostawia nienaruszone oryginalne dokumenty, korzystając z zapisywanych osobno warstw z uwagami.
 • Umożliwia dostęp do najnowszych wersji przesłanych dokumentów i rysunków oraz ich szczegółowej historii.
 • Zapewnia możliwość kodowania struktury dokumentów w celu ułatwienia ewidencjonowania.
EPLASS

Zabezpieczenie przed ingerencją nieupoważnionych osób i możliwość audytu

Platforma CDE EPLASS bardzo ułatwia złożone procesy opiniowania. Na pojedynczym dokumencie może pracować równolegle kilka osób. W rezultacie powstaje pojedynczy, warstwowy dokument do ostatecznego zatwierdzenia.

Na zweryfikowany dokument można nanieść cyfrowy podpis bez potrzeby wykonywania kopii lokalnej. Oryginalny dokument pozostaje niezmieniony, dzięki czemu można łatwo prześledzić zmiany wprowadzone w każdej zapisanej wersji, zwiększając bezpieczeństwo prawne.

EPLASS
 • Platforma thinkproject znacząco ułatwiła nam identyfikację danych podczas projektu wymagającego ogromnych ilości informacji. Byliśmy w stanie niezawodnie kontrolować wymianę dokumentacji z wszystkimi stronami zaangażowanymi w realizację projektu.

  Document Controller w firmie Tedagua

 • Platforma EPLASS pomogła nam zoptymalizować koordynację planowania i przyspieszyć uzyskanie zatwierdzeń. Doskonale poradziła sobie ze złożonymi wyzwaniami w czasie realizacji dużego projektu w centrum miasta.

  Project Manager, Gruempen Viaduct

Zamów prezentację