System Zarządzania Dokumentacją

System Zarządzania Dokumentacją


Skorzystaj z innowacyjnych rozwiązań

Podczas projektowania i budowy wykorzystuje się ogromne ilości danych. Projekty budowlane wymagają tworzenia, aktualizacji, kontroli i przechowywania tysięcy różnych plików. Często są one współdzielone na przestrzeni miesięcy, a nawet lat, przez zespoły złożone z przedstawicieli kilku przedsiębiorstw.

Już sama liczba poszczególnych zagadnień znacząco utrudnia kontrolę, a poleganie na dokumentach w formie papierowej może jeszcze bardziej opóźnić prace. Nawet elektroniczne systemy komunikacji i przechowywania rzadko oferują funkcje skutecznego wyszukiwania informacji. Wpływa to negatywnie na procesy opiniowania i zatwierdzania. Co więcej, praca z nieaktualnymi i źle skoordynowanymi informacjami to jedna z głównych przyczyn błędów i duplikowania zadań.

TBC

Jedno, właściwe źródło rzetelnych informacji

Stworzenie bezpiecznego, współdzielonego, centralnego źródła informacji jest niezbędne do wdrożenia dobrych praktyk oraz realizacji projektów zgodnie z prawem budowlanym.

Nasz oparty na chmurze system zarządzania dokumentami w postaci platformy CDE został stworzony w 2000 roku i od tego czasu jest stale rozwijany. Platforma umożliwia realizację najbardziej złożonych projektów budowlanych i inżynieryjnych. Nasz system to jedno, właściwe źródło rzetelnych informacji. Jest dostępny dla wszystkich upoważnionych uczestników projektu i pozwala na wyszukanie najbardziej aktualnych wersji dokumentów. Dzięki temu, że treści nie można usuwać ani nadpisywać, powstaje szczegółowa ścieżka kontrolna, co zwiększa przejrzystość i ogranicza ryzyko sporów.

TBC
  • Platforma thinkproject umożliwia łatwe i szybkie udostępnianie, przeglądanie i kontrolę dużych ilości dokumentacji.

    Project Coordinator, Ayesa, Miguillas Hydroelectricity Power Plants (ENDE)

  • Platforma thinkproject sprawiła, że procesy w ramach projektu były całkowicie zabezpieczone i w każdej chwili gotowe i możliwe do sprawdzenia.

    Head Project Leader, STRABAG

Zamów prezentację