System Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością


Rejestruj i usuwaj usterki

Nawet najlepsze praktyki w zakresie planowania, projektowania i kontroli nie pozwalają w pełni wyeliminować usterek. Szybkie ich usunięcie jest kluczem do realizacji projektów w terminie i w ramach budżetu.

Unikaj sporów dzięki możliwości wydajnego i uporządkowanego gromadzenia, zarządzania i udostępniania dokumentacji dotyczącej usterek na platformie opartej na chmurze. Na bieżąco rejestruj i kontroluj proces usuwania usterek za pośrednictwem naszej specjalnej aplikacji mobilnej.

tbc

Udzielaj odpowiedzi wykorzystując RFI – Zapytanie o informację

Na etapach projektowania, przetargu i realizacji pojawiają się kwestie wymagające wyjaśnienia i dodatkowych informacji. Bardzo ważne jest, by w przypadku pojawienia się niejasności rozwiązać je wspólnie. Do tego celu służą zapytania RFI. Dzięki nim możemy uniknąć przekroczenia terminów i kosztów inwestycji.

Wykorzystuj platformę thinkproject do procesu RFI. Stwórz kompleksową i czytelną dokumentację zapytań. Upewnij się, że żadne zapytanie o informację nie pozostanie bez odpowiedzi oraz że wszyscy uczestnicy projektu będą posiadać aktualne dane. Jest to możliwe dzięki elektronicznym odpowiedziom i automatyzacji powiadomień.

tbc
Zamów prezentację