System Zarządzania Kontraktami

System Zarządzania Kontraktami


Współczesne kontrakty są skomplikowane i kosztowne w administrowaniu

Branża budowlana nie może poszczycić się przestrzeganiem ram czasowych ani ustaleń budżetowych. Słaba jakość sprawozdań i niedostateczne zarządzanie ryzykiem potęgują niepewność. Dodatkowo przyczyniają się do niej spory prawne trwające długo po ukończeniu lub, co gorsza, niepowodzeniu projektu.

Sytuacja staje się jednak coraz lepsza. Widać rosnące zainteresowanie rozwiązaniami koncentrującymi się na współpracy, które pozytywnie wpływają na realizację projektów, przyczyniają się do wzrostu produktywności i zmniejszają ilość czasu poświęconego na spory dotyczące przeszłych zdarzeń.

Na całym świecie zaobserwować można wzrost liczby nowoczesnych, opartych na współpracy projektów. Przynoszą one wiele korzyści dla całej branży. Tradycyjne, standardowe formy ulegają zmianom. Coraz więcej uwagi poświęca się aktywnościom i współpracy, także w obszarze technologii BIM i wspierających ją rozwiązań.

TBC

Łatwiejsze zarządzanie skomplikowanymi kontraktami z CEMAR

Aby zadbać o prawdziwą współpracę, większą spójność i uwolnienie zespołów od zadań administracyjnych, niezbędny jest działający w chmurze system zarządzania kontraktami.

Nasze rozwiązanie tworzone jest z myślą o zdarzeniach, a nie dokumentacji. Wykorzystuje specjalistyczną wiedzę i bogate doświadczenie, aby uprościć złożone procesy zarządzania kontraktami.

Nasz wiodący w branży system zarządzania kontraktami CEMAR jest szybki we wdrożeniu i łatwy w użyciu. Promuje pozytywne działania we współdzielonym, bezpiecznym środowisku online.

TBC

CEMAR to najbardziej zaawansowany, specjalistyczny system zarządzania kontraktami NEC, FIDIC i nie tylko. Powstał w celu spełnienia wymogów administracyjnych dużych projektów i jest rozwijany przez ekspertów branżowych i praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu kontraktami w branży budowlanej.

Koncentrujemy się na komforcie użytkowników i chcemy, aby inżynierowie, kierownicy, inspektorzy i konsultanci zajmowali się swoją pracą, a nie zadaniami administracyjnymi.

Zachowaj zgodność z umową

System CEMAR oferuje oparte na współpracy centralne źródło rzetelnych informacji. Pozwala rejestrować i współdzielić dane o zdarzeniach w ramach projektów i obejmuje wiele procedur zawierania umów, w tym wczesne ostrzeżenia, zdarzenia kompensacyjne, plany zgłoszeń i odbiorów, płatności itp. Możliwość wyboru typu kontraktu i podmiotu pozwala odpowiednio dopasować procesy, przyczyniając się do zapewnienia spójności i zgodności na kluczowych etapach przedsięwzięć. Komunikacja zawiera odniesienia do klauzul, uwzględnia odpowiednie wyrażenia, zdefiniowane terminy i działania.

Biblioteka konfigurowalnych szablonów umożliwia szybkie przygotowywanie nowych umów i zapewnia ich spójność i zgodność z umową.

System CEMAR

Bądź na bieżąco dzięki przypomnieniom o aktywnościach

Przystosowane do wybranych podmiotów przypomnienia i alerty wysyłane pocztą elektroniczną sprawiają, że Ty i Twój zespół będziecie świadomi wszelkich zaległych działań związanych z kontraktem. System CEMAR wyświetla również na głównej stronie przypomnień liczniki odmierzające dni oraz statusy w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym odnoszące się do oczekujących aktywności. Aby usprawnić współpracę, zespoły mogą delegować i przypisywać działania innym uczestnikom oraz przeglądać czynności innych podmiotów.

W ramach CEMAR Analytics dostępna jest zagregowana strona przypomnień, na której znaleźć można zaległe zadania pochodzące z wielu kontraktów, jak również liczne wykresy i sprawozdania przedstawiające komunikację i realizację projektu.

System CEMAR

Audyty, archiwizacja i pełna kontrola

System CEMAR zapewnia kontrolę administrowania dzięki uprawnieniom i ustawieniom ograniczeń dla użytkowników oraz wewnętrznym procedurom zatwierdzeń, które umożliwiają delegowanie działań i zdarzeń w ramach kontraktów.

Zespoły mogą współpracować przy tworzeniu, sprawdzaniu i przekazywaniu zdarzeń. Wszystkie korekty i zatwierdzenia są rejestrowane w prywatnych dziennikach audytów poszczególnych podmiotów. Ponadto prowadzona jest kompletna ścieżka audytów zawierająca historię użytkowników, rejestry zdarzeń i działania oznaczone unikalnym numerem, datą i godziną. Cała komunikacja jest automatycznie archiwizowana we współdzielonym dzienniku dokumentacji. Znacząco ogranicza to potrzebę wprowadzania danych, a jednocześnie utrzymuje łatwo dostępne archiwum, które może być pobrane w dowolnym momencie przez upoważnionych użytkowników.

System CEMAR

Zyskaj wgląd w cenne informacje dzięki sprawozdaniom tworzonym w czasie rzeczywistym

Narzędzie CEMAR Analytics oferuje wiele różnorodnych raportów zbiorczych, które wykorzystują rozmaite zestawy danych i wskaźniki. Wykresy, tablice danych i sprawozdania są tworzone w czasie rzeczywistym w celu poprawy funkcjonowania firmy i zapewnienia użytkownikom możliwości śledzenia i porównywania wyników pracy zespołów, dostawców i kontraktów.

Magazyn danych i usługi sieci Web oferują funkcje eksportu, integracji i łączenia z innymi aplikacjami.

System CEMAR
  • Uważam, że CEMAR to niezwykle przydatne narzędzie. Zastanawiam się, jak udawało mi się zarządzać kontraktami bez niego.
    Senior Contract Specialist, Magnox Limited

  • System CEMAR sprawdza się doskonale. Jest to niezbędne narzędzie do skutecznego zarządzania kontraktami NEC3.
    Contract Officer, Sellafield Limited

Zamów prezentację